Mustafa Kemal Paşa Kurnazca Öne Sürülmüş Şartlara Nasıl Karşılık Verdi?

İngiliz basınında çıkmış en önemli haberlerden biri bu…

”Eğer Kemal Paşa, boğazların tarafsızlığı konusunda güvenceler verir ve Ankara ile İstanbul Hükûmetlerini birleştirirse, İngiltere Doğu Trakya’yı tahliye etmeye ve Misakı Millî’yi tanımaya hazırdır.”

Bu bilgi, Saray tarafından açıklanıyor ve bilgilendirmenin İngiliz yüksek komiser dragomanınca Dışişleri’ne iletildiği aktarılıyor.

İngilizlerin çevirdiği dümeni görüyor musunuz?

Boğazların serbestliğinin garantisini zaten Türkler veriyordu… Fakat Ankara Hükûmeti ile İstanbul Hükûmetinin birleşme olasılığı var mıydı?

Asla…

Bu sebeple İngiltere, Türklerin zaten verdiği bir güvenceyi talep ediyormuş gibi yapıp sonra da asla gerçekleşmeyecek bir koşul öne sürerek barış görüşmelerinin önüne bu şekilde taş koymaya çalışıyor ve Kemal Paşa’yı, İstanbul’daki İngilizlere ateş etmeye zorluyordu. Peki Mustafa Kemal Paşa ve o bir avuç vatansever, bu kurnazca öne sürülmüş şartlara ki sadece bu kadar da değildi, nasıl karşılık verdiler?

Saltanatı kaldırdılar…

Böylece barış görüşmelerinde Türkiye, Ankara Hükûmeti tarafından temsil edilmiştir.Bu noktada İstanbul Hükûmeti kabinesinin, Lozan görüşmelerine katılmak için ısrar ettiği fakat sonra istifa ettiği ve padişahın yeni kabine kurmak için çabalamadığı unutulmamalıdır.

Saygı ve minnetle…