‘Mustafa Kemal Bey’e, Bu Büyük Kumandana Bütün İslâmlar… Şükrân Borçludur’

Bugün 25 Nisan. Mustafa Kemal Paşa için; daha sonraki bazı eserlerde ve gazetelerde “Boğazları, İstanbul’u ve Halifeliği iki kez kurtardı” dedikleri o ilk kurtarışın yıl dönümü. İngiliz çıkartmasını durdurduğu gün.

Ekim ayında cepheye gelen Suriye heyetinin rehberi Uryanizade’nin dediği gibi:

”Bu gurubun kahramanı Mustafa Kemal Bey’e, bu büyük kumandana bütün İslâmlar ve müttefiklerimiz şükrân borçludur. Anafartalar’ın en nâzik zamanında onun hücûmu sâyesinde Boğaz büyük bir tehlikeden kurtulmuştur.”

Mustafa Kemal Paşa’nın Çanakkale’deki başarıları sonrası İLK fotoğrafı ise 28 Ekim 1915 tarihli Donanma Mecmuasında çıkmıştır. Mecmuanın iki sayfasına birleştirecek şekilde verilen 6 fotoğraftan alttaki iki tanesi ona aittir. Ama maalesef adı yazılmamıştır.

Sadi Borak tarafından verilen ve ilk fotoğrafı denilen bu klasik gazete haberi ise; Donanma Mecmuasından bir gün sonraki 29 Ekim tarihli Tesvir-i Efkar gazetesindedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın başarısı; Türk basınında ancak Ekim ayında -o da ilkinde isimsiz, ikincisinde de sansürden kaçırılarak- yer bulurken bir Av-Mac gazetesi daha 20 Mayıs’ta; Arıburnu’ndaki bu başarıyı sayfasına yansıtıyor ve Mustafa Kemal’den ismiyle söz ediyordu.