Milli Mücadele için Yapılan Muhteşem Dua

Millî Mücadelenin ilk adımlarından biri, 23 Temmuz 1919’da başlayan Erzurum Kongresi’dir. Atatürk’ün başkanlığında icra edilen kongre bir dua ile açıldı ve bu kongreye yine bir dua ile son verildi.

Şiran Müftüsü Hasan Fahri Efendi’nin yaptığı ve Gazi Mustafa Kemal’in de içinde bulunduğu herkeş tarafından âminlerle yapılan Arapça açış duasının bir kısmının tercümesi şöyledir:

“Allah’a hamdolsun ki büyük kitabında ‘Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler.’

Hâlbuki inkârcılar istemeseler de yine Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır.” (Saf 8)

Salât ve selâm ol zata ki, ona indirilen Kur’an’da, “Kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz’ (Hucurat, 9) buyruldu Salât ve selâm Peygamberimizin âline ve ashabına olsun.

Atatürk, Erzurum Kongresi günlerinde Muzaffer Kılıç ve Cevat Abbas Gürer’le.

Ey yardım edici Allahım! Şu Müslümanlar topluluğuna yardım et. Nasıl ki, Bedir Gününde, maharetli, hünerli meleklerle yardım ettiğin gibi. Kur’ana Mübin hürmetine ve sana yakın olanların ruhaniyetinin imdadıyla…

Allahım! İstediklerimizi anlatmak, gayelerimizi elde etmek ve mukadderatımızı sağlamak suretiyle güçlüklerimizi yenmeye bizleri muvaffak eyle, burada verilen kararlarda bizleri isabetli kıl!

Ya Rabbi! Düşmanları ve apaçık hakikatleri inkâr edenleri susturup süküta mecbur etmek hususunda, noksanlardan ve arızalardan salim olarak şu zevatın kalplerine açık ve yüksek delilleri ilham et, Kâinatın Efendisi hürmetine!

Allahım! Bütün şehirlerimizi ve toprağı şehitler kanı ile, evliya cesetleri ile yoğrulmuş şu Erzurum şehrini Müslüman kullarına iyilik ve lütuf olarak, düşmanların ayaklarının altında çiğnemekten ve zalimlerin zorla almak için gösterdikleri hırs ve tamahlarından kurtar!

Ey çok merhametli olan Allahım! Biz toplandık. Mülkümüzün devamı, milletin selâmeti ve hakan-ı zamanın kudretinin devamı için senin emin sığınağına iltica ettik. İslâm hükümetlerinin bayraklarını bu beldelerde dalgalanmakta daim kıl! Ve her zaman siyasetimizi sağlam ve âdil esaslara bağlı kıl!

Allahım! Şu toplulukta bulunup ‘âmin’ diyen devlet adamlarının ve memleketlerinden hicret etmek zorunda bırakılmış olan vatandaşların muratlarını kolaylaştır. Bizlere selâmetle ve sevinçli olarak memleketlerimize avdet etmek nasip et.

Kıyamet gününün Efendisi olan Peygamberimiz hürmetine! Selâm bütün peygamberlere. Hamd ve sena âlemlerin Rabbi olan Allah’a.”


Kaynak: Kurtuluşun ve Cumhuriyet’in Manevi Mimarları, s. 260-262