Milletin Hayatı Tehlikeye Maruz Kalmayınca, Savaş Bir Cinayettir.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın; 2 Mart 1923 tarihinde; Türk Ocağı’nda Adana çiftçileri tarafından verilen ziyafette yaptığı konuşmadan bir bölüm:

“Behemehal şu ve bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. Harp zaruri ve hayatî olmalı. Hakiki kanaatim şudur: Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı “ölmeyeceğiz” diye harbe girebiliriz. Lâkin milletin hayatı tehlikeye maruz kalmayınca, savaş bir cinayettir.” 15 Mart 1923

Gazi Mustafa Kemal Paşa

Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 124. (Hakimiyeti Milliye gazetesi, – Mart 1923)

Fotoğraf :5 Haziran 1928

Atatürk, II. Süvari Tümen Komutanı Tümgeneral M. Aşir Atlı ve İzmit İl Jandarma Alay Komutanı Alb. H. Fikri Tolon tarafından İzmit’te karşılanırken..