Millet Babası Olmak Herkesin Harcı Değildir!

“Mustafa Kemal Paşa, köylü arasında” “Millet Meclisinde, harita başında, cephede ve köylü arasında hizmet.” başlıklı 22 Haziran 1921 tarihli İleri gazetesinin birinci sayfasında yayımlanan fotoğraflı haberden bir bölüm:

“Anadolu’da milletin başına geçenler halkın ihtiyacını yakından inceliyor, halkın, köylünün derdi nedir?, ne istiyor? diye bunları araştırmak suretiyle bugün itimat kazanıyorlar.

Bizde bir tabir vardır ki kalpten gelen iyi düşüncelerle, dertlerimizle alakadar olan, onları izaleye çalışanlara verilir ve böyle fedakarlık gösteren idarecilere “Millet Babası” deriz. Millet Babası olmak herkesin kârı değildir. Halka emir verenler için halkın da kendilerine yüklediği görevi bilmek ve bunu yerine getirmek lazımdır ki; bunu her adam yapamaz.

Bundan iki sene önce Anadolu’da milli teşkilatı tesis eden Mustafa Kemal Paşa; o zamandan bu zamana kadar; kâh millet meclisinde, kâh cephede, kâh harita başında çalışıyor. Fakat aynı zamanda memleketin ücra yerlerini, köylerini de bütün meşguliyeti arasında unutmamıştır. Paşalık üniformasını giymeden, sade bir vatanperver şekil ve kıyafetiyle sık sık köylere giderek köylülerin derdini, ne istediklerini, hallerinden memnun olup olmadıklarını soruyor, araştırıyor ve şimdiye kadar rengini yalnız uzaktan gördükleri devleti köylülerin, köylü çocukların ellerinde ve kalplerinde yaşatmak vesilelerini buluyor.

Çoğu zaman habersizce yapılan bu ziyaretlerden sonra Anadolu köylüsünün kalbinde derin bir itimat, kendisinden beklenen fedakarlıklar için ruhunda büyük bir kuvvet ve direnç hissetmektedir. Fotoğraf bu hizmetlerin açık vesikasını teşkil etmektedir.”


İleri gazetesi, 22 Haziran 1921, sayfa: 1.

(Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Milli ordumuz yukarıdaki haberinin yayımlanmasından sadece 6 gün sonra; 28 Haziran 1921’de İzmit şehrini Yunan işgalinden kurtardı.)