‘Memleketi Gezmeli, Milleti Tanımalı. Eksiği Nedir Görüp Göstermeli…’

“Siyasi kavgalar çoğu neticesizdir. Fakat toplumsal çalışma her zaman için verimlidir. Bizim aydınlar buna çalışmalı. Neden Anadolu’ya gelip uğramazlar? Neden milletle doğrudan doğruya temasta bulunmazlar? Memleketi gezmeli, milleti tanımalı. Eksiği nedir görüp göstermeli. Milleti sevmek böyle olur. Yoksa lafla sevgi fayda vermez.”


1919 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. III, s. 33)