Medeni Yasa Kaldırılmaya Çalışıyor

17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Yasa kadın-erkek eşitliğinin ve böylece demokratikleşmenin, çağdaşlaşmanın önemli adımlarından biridir. Medeni Yasanın getirdiği önemli haklar şöyleydi:

  • Resmi nikâh zorunlu hale getirildi.
  • Tek eşli evlilik zorunlu hale getirildi.
  • Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlandı.
  • Tek taraflı olarak erkeklerin olan boşanma hakkı eşit koşullarla kadınlara da tanındı.
  • Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanındı.
  • Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona erdi.
  • Laik hukuk anlayışı toplumun her kesiminde uygulanır duruma geldi.
  • Türkiye’de hukuk birliği sağlandı.

Şimdi ise MEB öğretim programlarında kızlarımızın ve kadınlarımın emeğinin, cinselliğinin sömürülmesine, erkeğin denetimine girmesine dair şu cümlelerle karşılaşıyoruz:

a) İmam hatip liselerinde okutulan Fıkıh kitabına göre Talak kocanın tek taraflı irade beyanıyla eşini boşamasıdır. Kocaya mahkeme önüne çıkmadan boşama hakkı getiriliyor.

b) Bir kadın bir erkekten fazla kişiyle, aynı anda evlenemez ama koca, aynı anda kadınlar aralarında teyze, hala ve kız kardeşi değilse çok eşli olabilir.

c) Eski eşe geriş dönüş yolu ise “Fıkıh Okumaları” kitabında Bakara suresinin 228-229. ayetlerine dayanılarak açıklanmaktadır:

“Bir erkek, üç kere boşadığı hanımı ile artık evlenemez. Buna göre bir erkeğin üç talak ile boşadığı kadın, başka bir erkek ile normal bir şekilde evlenip bu ikinci kocasından normal bir şekilde boşanması veya bu ikinci kocasının ölmesi hâlinde eski kocası ile tekrar evlenebilir.”

d) Yeni koca, annesi ile zifafa girmediyse, kadının kızıyla yani, adamın üvey kızıyla evlenmesinde günah olmadığı belirtilmektedir.

e) Buluğa ermiş herkesin evlenebilir. Peki buluğ yaşı 6 mı, 10 mu, 12 mi, nedir?

f) Beylerin hanımların emrine girmesi, kadınların sosyal konum açısından ön plana çıkarılması kıyamet alametiymiş!

g) Koca, annesi ile zifafa girmediyse, kadının kızıyla yani, adamın üvey kızıyla evlenmesinde günah olmadığı belirtilmektedir.

h) “Mecelle başta olmak üzere günümüze kadar İslam dünyasında yapılan kanunlaştırma çalışmalarına örnekler verilecektir” [9] ifadesiyle Mecelle’ye yol alınıyor

ı) Diyanet’in https://kurul.diyanet.gov.tr/Konu-Cevap- Ara/166/aile-hayati- evlilik- -nikah- sayfasında Ehl-i kitaptan biri ile evlenilebilir mi? Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür? Zifaf olmadan boşamanın hükmü nedir? Öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir? Gibi yüzlerce soru ve yanıtı vardır.

Müftüye nikah yetkisine olduğu gibi daha sistemli ve sıkıntılı olan müfredata ve ders kitaplarına karşı mücadeleyi büyütmeliyiz. Mesele sadece kadınlar değil milletimiz, milli devletimiz ve geleceğimizdir


NOT: Ders kitaplarında kadının köleleştirilmek istenmesine dair “Laikliği Doğru Anlamak” ve bu ay sonu çıkacak “Gayrimilli Eğitim” kitaplarımı incelenebilir.


Tarihçi Mustafa SOLAK