Mazhar Osman Bey’in Başına Gelenler

15 Ağustos 1921 tarihli Hilâl-i Ahmer gazetesinde yayımlanan “Mazhar Osman Bey’in başına gelenler” başlıklı haber:

“Mazhar Osman Bey’in başına gelenler”

“Mazhar Osman Bey geçen hafta İstanbul’daki muayenehanesinde hastalarını kabul ile meşgul iken telefonla Şişli’de bir hastayı muayeneye davet edilir. Muayene zamanı kararlaştırılır ve Mazhar Osman Bey takarrür eden [kararlaştırılan] saatte hastayı ziyaret etmek üzere Şişli’ye çıkar.

Sabık [eski] bir mebus olan hasta Şişli’de caddeye yakın büyük bir apartmanda ikamet etmektedir. Mazhar Osman Bey apartmana gelince kendisini içerisinde birkaç kadın ve birkaç erkek bulunan bir odaya alırlar. Doktor odaya girer girmez yanındaki aralık gibi bir yerde ayaklarında bir takunya bulunduğu halde çırılçıplak duran birini görür hastanın bu olduğu söylenir ve iki kişi hastaya yaklaşarak:

– Doktor Mazhar Osman Bey geldi, sizi muayene edecek, artık tamamıyla iyileşeceksiniz. derler. O dakikaya kadar bilahareket [hareketsiz] duran hasta birden bire kuduruverir ve ayağındaki takunyayı çıkararak doktorun üzerine hücum eder. Bu sırada odada bulunanlardan her biri:

– Eyvah! Yine saldırmaya başladı. diyerek odadan dışarıya fırlarlar, doktor hasta ile baş başa kalır. Mazhar Osman Bey hastayı bileklerinden yakalamak ister. Fakat bir türlü muvaffak olamaz. Bunun üzerine şiddetli bir mücadele başlar. Hasta bir çelme atarak doktoru yere yuvarlamaya muvaffak olur ve dişleriyle boğazını ısırmaya çalışır. Fakat bereket Mazhar Osman Bey’in iki katlı yakalığı iyi bir siper teşkil eder. Mazhar Osman Bey büyük müşkülat ile delinin elinden kurtulmaya muvaffak olur. Ve merdivenleri dörder dörder atlayarak sokağa fırlar, fakat hasta da kendisini takip eder. Bu suretle Şişli caddesinde bir hayli koşulur. O sırada geçmekte olan birkaç kişi bu anadan doğma sokağa fırlayan kimseyi tutmaya çalışırlar. Fakat deli bunları da ısırmaya teşebbüs edince bittabii bırakırlar, nihayet bir ip bulunur ve deli bu iple bağlanarak tevkif edilir.

Mazhar Osman Bey yukarıda söylediğimiz gibi bu sergüzeştten üstünün başının berbatça harap olması ve bir ayağının incinmesi ile kurtulmuştur.”

Hilâl-i Ahmer gazetesi, 15 Ağustos 1921, sayfa: 2


Not: Haberde söz edilen ve anadan doğma halde Doktor Mazhar Osman Bey’e saldırıp kovalayan eski Osmanlı mebusun kim olduğu konusunda henüz bir malumat elde edemedim.