Madem Sadece Yunan’la Savaşıldı, Mudanya Ateşkesi Niye İngiliz’le, Fransız’la, İtalyan’la Yapıldı?

Ayıptır ayıp… ”İngilizlerle savaşılmadı; sadece Yunan’la savaşıldı.” diyenler, İngilizlerin dün kırılan gururunu bugün kurtarmaya çalışan kiralık kalemlerdir. Madem sadece Yunan’la savaşıldı, Mudanya Ateşkesi niye İngiliz’le, Fransız’la, İtalyan’la yapıldı? İzninizle basına yansıdığı şekliyle bazı noktalara kısaca değinmek istiyorum:

– Yunan ordusu denilen ordu; ”Müttefiklerin işgal ordusu” idi çünkü İngiliz ve Fransız orduları terhis edilmek isteniyor/ediliyordu nitekim masraflıydı. Bu Yunan ordusu ancak 1920 Haziranda savaş yetkisi aldı.

– Bu yetki verilene kadar yani 1920 Hazirana kadar İngilizler, Kemal Paşa’nın birlikleriyle İzmit çevresinde çatışmalara girmiştir. İzmit ve çevresi bir cephedir; burada olanlar bir savaştır. Bunu İngilizlerin kendisi söylüyor.

”Savaşılmadı” denilen fakat savaştığımız, ayrıca işgale gelen birlikler şunlardır: Sussex, Buffs, R.A.F, The Argyll and Sutherland (Kırım’da bizle beraber savaşan The Thin Red Line), Gordon Highlanders, Lancashire. Bunların yanında İngilizlerin Punjabi dediği Hint birlikler de vardı.

– Neden Yunanlar 1920 Haziranda yetki aldı? Çünkü İngilizler Kemal Paşa ile baş edemiyordu. Yunanları İzmit tarafına yardıma çağırdılar. Bu yetki verildikten sonra Fransız-İngiliz-Yunan orduları taarruza başladı ve tüm basında yer aldı. Resmi tarihimizde bu taarruza ”Genel Yunan Taarruzu” denmiştir ve bu ifade muhakkak değiştirilmelidir.

– Bu Anglo-Yunan büyük taarruzu basına göre iki ay sürdü ve kazandılar. Böylece Balıkesir, Bandırma, Mudanya, Akhisar, Alaşehir hattında bulunan düzensiz Türk birlikleri dağıtılmıştır. Edinburg gazetesi 19 Haziran 1920’de ”Yeni Savaşımız/Türkiye için Yeni Birlikler/Yunanlar Savaşmaya Hazır” başlıkları atıyor. 26 Haziranda Western Gazetesi ”Asi Türkler İngilizlere saldırdı, Gordon birlikleri Punjabileri kurtardı.” diyor. Yani sadece İngiliz ve Hintler değil, İskoçlar da var. Globe, 28 Haziranda ”Bu Yeni Savaşı Foch Yönetiyor” başlığı atıyor. Temmuzda ise savaşın neticesi aktarılıyor. Sphere 17 Temmuzda ”Yunanlarla Beraber Anadolu’yu Temizliyoruz.” diye başlık atıyor. Sadece İzmit’te bin, toplamda 10 bin Türk’ün öldürüldüğü yazılıyor! 1 yıl sonra Ağustos 1921’de dünyanın en ünlü dergilerinden Illustrated London, ”Yunanlarla Beraber Kemalistlere Karşı Savaşıyoruz.” büyük başlığı atıyor. Yani Sakarya öncesi…

İngilizlerle savaştık. Mudanya’da kutlu Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, bu adı konmamış savaş sırasında şehit oldu. Henüz 27 Eylül 1919’da bile İngilizler Merzifon’u işgal etti ve çarpışarak İngilizler kovulmuştu. 1922’ye kadar yaşanan tüm savaşlarda İngiliz yani aslında Britanya birlikleri aktifti.

Özetle, ”İngiliz’le savaşmadık.” diyenler doğru söylüyorlar çünkü onların dedeleri değildi İngilizlerle savaşan; Türk’ün dedeleriydi. Eğer sen Türksen: ”Şehit oğlusun; incitme, yazıktır atanı.”