Korku Üzerine Hakimiyet Bina Edilmez

Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

“Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz. İsterseniz kendisinden sorunuz. Korku üzerine hakimiyet bina edilmez, Toplara dayanan hakimiyet payidar olmaz. Böyle bir hakimiyet ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal zuhurunda muvakkat bir zaman için lazım olur. Azaları pek fazla olan bir komisyon büyük işler meydana getiremez. Memleketimize bakınız, sükunet içindedir. Daima emniyet ve selamete taraftarız. Asıl arazimizden başka bir metre kare arazide gözümüz yoktur. Çünkü arazimiz geniş olup, kendi sahiplerine dar değildir.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa
21/24 Mart 1930, Vossische Zeitung gazetesine demeç.


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. III. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., ️Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, sayfa: 87.