Kıyafet Devrimi’nin Sildiği Kötü İmaj

Atatürk’ün gerçekleştirdiği Kıyafet Devrimi. Batı kaynaklı ekte görülen böyle fesli iftiraların, çok eski ve sayısız kötü imajların da tarihe gömülmesini sağladı. Bu bakımdan da Atatürk’e çok şey borçluyuz.

Türk’ü çirkin ve öfkeli, barbar ve vahşi olarak gösteren anti-Türk, anti-Osmanlı propagandası kartpostalı.

Türk düşmanlığı için özel üretilen kartpostal üzerinde:

”Copyright 1907, by Fred. C. Lounsbury” editör bilgisi mevcut.

Resmin altında İngilizce yazılmış şu satırlar var:

The beastly old Turk swears he never will work
But will loaf round his harem instead.
He’s a bum and a shirk, and he’ll quibble and quirk,
And he bowstrings his wives it is said.
Oh a horrid old man is this Mohammedan
With his concubines, two or three score;
Twould be a good plan if some likely young man
With his corpus should wipe up the floor.