Kimsin Sen?

Cumhuriyet’i beğenmiyorsun, seçim geleneğini, demokrasiyi istemiyorsun ama, İslam’da Ehlü’l Hal Vel Akd yani millet meclisi olduğunu bilmiyorsun…

Fatih Sultan Mehmet kimsenin inancına dokunmadı, her dine hoşgörülüydü diyorsun ama, Laikliği dinsizlik olarak görüyorsun…

Türkler farklı kıtalarda farklı devletler kurmuş ve farklı dinlere inanmış bir millet iken, sen, kendi dininden olmayan kan kardeşini dışlıyor, onlara kafir diyorsun.. Peki ya onlar sana gelip de, ”Ey kan kardeşim, senin dinin kardeşi kardeşe mi kırdırıyor?” derse ne cevap vereceksin?

Türk değiliz, ümmetçiyiz, ırkçı değiliz diyorsun ama, İslam Peygamberi Hz Muhammed’in, ”Kişinin kavmini sevmesi ırkçılık değildir, asıl ırkçılık, kişinin kendi kavminin yaptığı zulme ortak olmasıdır.”dediğini bilmiyorsun..(Ahmed B. Hanbel, 4/107, Mecmau’z-zevaid, 6/244)

Atatürk dönemi tek partiliydi(hayır değildi), Atatürk tek adamdı(tek adamsa meclisi baban mı kurdu?) diyorsun ama, kalkmışsın başkanlığı, tek adamlığı savunuyorsun..

1000 yıldır Ezan’ın okunduğu ülkede, hilafet olsun diyorsun ama, hilafetle yönetilen ülkelerdeki kaosu görünce Gerçek İslam bu değil diyorsun..

Kur’an’ı anlamamız için Arapçasını, kendi dilini okumamız gerekli diyorsun ama, Arapçasını okuyanların yaşantılarını görünce, Onlar gerçek Müslüman değil diyorsun.

Atatürk’ün rakısını görüyorsun, Fatih’in işret(içki) meclislerinden bihabersin…

Ölene kadar İsrail’in kurulmasına engel olmuş Atatürk’e, sen hiç utanmadan Yahudi diyorsun.. Maide 51, ”Yahudileri dost edinmeyin, onları dost edinenler, onlardandır” der… Ama sen, ”Yahudiler dostumuzdur, Türkiye İsrail’e muhtaçtır” diyeni, Yahudiden ödül alanı, Siyonizmin kurucusunun mezarında ayin yapanı, ”emir komuta merkezim papaz elbisesi giy derse giyerim” diyeni başkan yapmak istiyorsun…

Tevbe 65, Ayetlerle alay edilmemesi gerektiğini söylerken, sen Kur’an’ı pasta yapıp yiyeni görmezden geliyorsun..

Osmanlı hanedanından olmadığın halde, Biz Osmanlıyız diyorsun, eyvallah da, Osmanlıyla ilgili 10 cümle bilgi veremiyorsun.. Anayasadan Türklüğü çıkaracağız diyenleri alkışlıyorsun ancak Türklük ile ilgili maddenin, Osmanlı anayasasından geldiğini bilmiyorsun.. Süleyman Şah terk edildiğinde de alkışlamıştın sen..

Sen nesin yahu? Kimsin sen? Bu milletin, bu vatanın dinamiklerinden, değerlerinden, ne istiyorsun? Özümüze dönelim diyorsun, o halde neden biz Selçukluyuz, biz Göktürk’üz, Biz Gazneli’yiz, Karahanız, Hazarız, Uyguruz, Hun’uz demiyorsun? 

Oy verdiğin adam çıkıyor, kendi partisinden bir belediye başkanına ”Ankara’yı parsel parsel sattın” diyor, bunu duyuyorsun, görüyorsun, günah olduğunu, haram edildiğini bildiğin halde alkışlıyorsun.. 

Osmanlıyız deyip, Atatürk’ü kötülüyorsun, Fatih’in, Yavuz’un hakiki torunları TV’lere çıkıyor, Atatürk’e minnet duygularını açıkladığında, görmezden geliyorsun.. Abdülhamid Han deyip duruyorsun, onun öz torunu ‘Anıtkabire gittim, dua okudum, Osmanlı hanedanlığı hayatını Atatürk’e borçludur, memleketi O kurtardı.’ dediği halde, iftiralarına devam ediyorsun..

Kimsin sen? Ülkedeki Amerikan üslerine tepki göstermek varken, neden yunan fesi yerine beynelmilel bir kıyafeti getirmiş Atatürk’e iftiralar atıyorsun? 

Özelleştirme başkadır, kurumları ve toprağı satmak başka.. Ben patron olayım, sen işletmeci, yanındaki de aç halk.. Ben sana mekanımı kiralarsam, önce sana iş verip seni doyurmuş olurum, sen de işsiz ve aç halka iş verirsin tüm memleket kazanır.. Ama ben, sana mekanımı satarsam, sen benim halkımı köle gibi çalıştırabilir, hatta onları görmezden gelebilir hatta kendi halkından birilerini çalıştırabilir, benim halkımı aç bırakabilirsin.. O halde neden toprak ve kurum satışına karşı çıkmıyor, alkışlıyorsun? 

Yol yaptı, köprü yaptı dedin durdun.. Kendi parasıyla mı yaptı yoksa seni ödemeye mecbur bıraktığı ağır vergilerle mi? diye bile sormuyorum çünkü sen, özelleştirme adı altında kurumların özel şirketlere satıldığını, yolları köprüleri bu özel şirketlerin yaptığını, gelirin yabancı firmaların kasasına gittiğini, bu özel şirketler o yolları köprüleri yaparken devlete çıkardığı maliyetin 400 milyar doları bulduğunu ve bu borcu sana ödeteceklerinden habersizsin.. Anlamıyorsun ya da anlıyorsun ama, ”aman kimse duymasa bari de oyumuz düşmese” diyorsun…

Söylesene sen kimsin? Samsung şirketi, küçücük bir şehirde kuruldu.. Türkiye’nin küçük bir ilçesi kadar.. Sebze meyve satıyorlardı.. Şimdi dünyanın en büyük şirketlerinden biri.. 14 yılda tek başına iktidar yaptığın, tüm gücü ellerine verdiğin bir parti, bu kadar yıl boyunca Türkiye’nin hangi şehrinden bir Samsung çıkarabildi haydi yaz ? Bahane üretme hemen, düşün ve yaz.. Neden yapılmadı diye ne zaman soracaksın? Avrupa, Çin, Amerika bugün Türkiye’nin ürettiği neyi kullanıyor? 1920’de Yunanın, İngilizin, Rumun, Fransızın, İtalyanın nefret ettiği ve bugün ne hikmetse senin de nefret ettiğin Atatürk var ya, 14 yılda 112 Savaş Uçağı üretip, diğer ülkelerden sipariş almıştı bilgine…

İnsansız hava aracı Heronların, İsrail’den alındığını biliyor muydun?

Peki bugün Türkiye’nin muhtaç olduğunu söyledikleri İsrail’in, Konya’nın yarısı kadar olduğunu biliyor muydun?

Madenlerimizi Lozan yüzünden çıkaramıyoruz diyorsun ya, internet elinin altındayken, 1 kez bile >Türkiye’de çıkarılan madenler< yazsan, 25 küsür maden çıkarıldığını göreceksin.. Ama sen halkı zehirlemeye çalışıyorsun.. Satılan madenlerimizi gizleme çabası olmasın bu? Böyle mi oyalayacaksın bizleri?

Söylesene sen kimsin? Ne istiyorsun bu milletin bütünlüğünden, barışından, sevgisinden, dininden, iliminden, kültüründen, töresinden, tarihinden, kurucu liderinden, düzeninden, vatanın bölünmezliğinden, rejiminden ne istiyorsun? 

Neden yazdıklarının hiçbir belgesi yok? Neden hep uydurmacısın? Neden sana doğruyu gösteren hiçbir insana tahammülün yok? Neden güzel olanın, değerli olanın, saygılı olanın, hoşgörülü olanın, ahlaklı olanın arkasından gidemiyorsun? Sırf Atatürk’ü kötülemek pahasına, ”Çanakkale savaşı, İsrail’i kurmak için yapıldı” diyecek kadar alçalıyorsun sen.. Neden dürüst olamıyorsun? Neden konuşurken böbürleniyorsun? Neden doğruyu, hakikati inkar ediyorsun sırf haklı gözükme pahasına? Sence şu evrende bu yüzden mi yaşıyoruz? Hadi milleti kandırdın, ya yaradanı nasıl kandıracaksın? Ya saçların ağırdığında ve bu millete saldığın fitne yüzünden vicdanın sızladığında, kendine nasıl hesap soracaksın? 

Bak şunu bilesin.. Dün, bizim devletimiz Hun’du.. Dün bizim devletimiz Göktürk’tü.. Dün bizim devletimiz Selçuklu’ydu.. Dün bizim devletimiz Devlet-i Aliyye’ydi.. Yani Osmanlı Devleti.. Bugün devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir.. 2000 yıldır, arada kabuk değiştirip yenilenmiş devletimiz oldu hepsi bu.. Sen bu son ve biricik devletimizi parçalamak istiyorsan, hayal kurmaya devam et… Dün öldük, 2000 yıldır ölüyoruz, Türk oğluyuz biz ölmek isteriz, bir kez daha ölürüz… Biz öldükçe, Türk’ün devleti yaşamaya devam eder… Bunu kafana sok…

E. Özel