Kemalistleri Aşağılayan Cahiller

Kemalistler kimlerdir?

Yabancılarca notlandırılmış bir fotoğrafta, yine açıkça görülmektedir ki Kemalistler, İzmir’e giren Süvari birlikleridir, halktır, yabancıların deyimiyle Türk milliyetçileridir.. Kurtuluş Savaşını verenlerdir.. İzmir’e giren birliklerin arasında aynı zamanda Çanakkale ve Filistin Gazileri de bulunmaktaydı.. O dönem, Türk orduları İzmir’e girdiğinde yabancı basın <Kemalistler İzmir’i işgal etti> diye dünyaya duyurmuştu..

Bugün ise, bu toplumun bir kesimi, diğer kesimi Kemalist kelimesiyle aşağıladığını sanmakta..

Aslına bakarsanız sanmıyorlar..

Bilerek söylüyorlar..

Bugün bir kişi, eğer bir başkasını Kemalist diyerek aşağılıyorsa, bilin ki bunu yapan kişi, iyi Türkçe konuşan bir ecnebidir ve Devlet-i Aliyye’nin param parça edilmesinde dedelerinin payı olmuştur..

Çünkü gördüğünüz üzere Kurtuluş Savaşı’nı veren yiğitleri, Kemalistler, Türk milliyetçileri diyerek aşağılayanlar her zaman ecnebiler olmuştur..

Biz düşmanı yendik, cehalet de bizi…

E. Özel