Kemal Paşa’ya “Ajan” Diyenlerin Bu Topraklarda Yeri, Aşı, İşi De Olmamalıdır

Duyduk duymadık demeyiniz… Fotoğraftaki kişi, 1918’den sonra savaştan yenik ayrılmış Türkleri ve Anadolu’daki Türk devletini ortadan kaldırmak için her türlü girişimi ki buna soykırım da dahil ve her türlü zorbalığı yapmış olan İngiltere Başbakanı Lloyd George’dir. Buraya kadar hepimiz biliyoruz.

Fakat daha vahimi bu adam; desteklediği Yunan ordusundan, çeşitli çetelerden ve müttefiki olduğu devletlerden vazgeçip Mustafa Kemal Paşa ile bir anlaşma yapmayı “Hristiyanlık tarihinin en büyük günahı” olarak görmüş ve 1922’ye kadar asla barışa yanaşmamıştır.

Kendisi Mustafa Kemal Paşa’dan öyle nefret etmiştir ki bir zaman sonra İngiliz halkı, kahraman olarak gördüğü bu adamı savaş kışkırtıcısı olarak görmüş ve sonunda bu adamın hükûmetini düşürmüştür. Hatta bu adama karşı ayaklanan İngiliz halkı arasında sadece işçi partililer değil, sıradan din adamları da vardı.

Lozan Anlaşması’ndan sonra Lozan’ı imzalayan İngiliz hükûmetini yerden yere vurmuş, Türklerin bir zafer kazandığını, İngiltere’nin Cihan Harbi’nde kazandığı her şeyi Lozan’da kaybettiğini, hükûmetin küçük düşürücü bir anlaşma yaptığını günlerce açıklamıştır.

Lloyd George’nin, Mustafa Kemal Paşa ile anlaşma yapmanın en büyük günah olacağını ifade ettiği sözleri, bugün İngiliz parlamento tutanaklarına alınmamıştır. Belki gelecekte alınır bilemem ancak The Times gibi ünlü gazetelerden kaçış yok… Bu konuda parlamento tutanaklarının olduğu arşivin yetkililerine bir yazı yazdım ve konuşmanın arşivlere alınması için, konuşmanın olduğu gazeteleri kendilerine yolladım ancak hiçbir cevap alamadım.

Kurtuluş Savaşı bittiğinde İngiliz hükûmeti düştü. Yunanistan’da ihtilâl oldu. Yunan kral devrildi. Altılar Davası’nda bakanlar kurşuna dizildi. Kastamonu çevresinde olan Türkiye’nin sınırları Edirne’ye kadar uzatıldı. Hindistan’daki direniş sertleşti. Mısır’da milliyetçiler ayaklandı. Bolşevik ve Alman propagandalarıyla beraber doğuda İngiliz saygınlığına darbe vuruldu.

Cihan Harbi’den sonra galip İngiltere’ye, uzun zamanlar sonra yemediği tokadı atmış olan Kemal Paşa’ya “ajan” diyenler; asla müptezel değildir, deli değildir, cahil hiç değildir. Bilâkis İngiliz propaganda ofisleri için çalışan, Kemal Paşa’nın ardından giden bütün Türk milletini küçük düşürmeye gayret eden alçaklardan başka kimse olamaz. Bu kişilerin bu topraklarda yeri, aşı, işi de olmamalıdır.