Kemal Atatürk Birçok Kavramın, Olgunun Sembolüdür

Kasım 1920.

Kemal Paşa 5 maddelik bir çözüm önerisi sunuyor. Bu 5 madde kabul edilirse, Kurtuluş Savaşı başlamadan bitebilir. Ne teklif ediyor biliyor musunuz?

Tarafsız Bölge’yi, Trakya’yı, Anadolu’yu temsil eden Türk temsilciler olsun diyor. İzmir’de, boğazlarda ve Trakya’da Türk egemenliği istiyor. Yani buraların Osmanlı yönetimine verilmesini istiyor. Sevr Anlaşması’nın düzenlenmesini, Türkiye’nin ekonomik, iktisadi, mali bağımsızlığını talep ediyor. Bir de sultanlığın halifelikten ayrılmasını istiyor. En yaşlı Osmanlı hanedanı kimse, o padişah olsun, halifelik ise Peygamber soyundan olana verilsin ve böylece Türkler, İslam aleminin saygısını, güvenini kazansın diyor.

Bütün müttefikler bunu kabul ediyor. Sadece İngiltere kabul etmiyor.

Osmanlı Hükûmeti de değil, istemeyen İngiltere çünkü söz sahibi onlar olmuş.

Kabul etmediler.

Demek ki İngiltere, halifeliğin doğduğu ve layık olduğu topraklarda, makamda olmasını istememiş. Türkiye’nin bağımsızlığını, Türklerin Anadolu’daki hakimiyetini istememiş.

Süngüyle kabul ettirdik bunları.

Bu yüzden Kemal Atatürk birçok kavramın, olgunun sembolüdür aslında.

Bu yüzden ona saldırılır bu yüzden ona yapılan bir saldırı Türk hakimiyetine, Türk bağımsızlığına yapılması anlamına gelir.