Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Mustafa Kemal Paşa’nın Evlenmesi

Mustafa Kemal Paşa’nın Evlenmesi 

Milli Mücadele’nin sonunda bir dinlenme ve sükunet devresi başlamıştı. Mustafa Kemal önceden tasarladığı inkılapları sakin bir aile hayatı içerisinde yapmayı düşünüyordu ve evlenmeye karar vermişti.

İzmir’de bulunan eşraftan Uşakizade Muammer Bey’in evinde tanıştığı kızı Latife Hanım’ı beğenmişti. Evlenmeye karar verdi. Ocak 1923’te evlendiler. Latife Hanım görgülü bir ailenin kızı olup iyi eğitim görmüş zeki bir kızdı. Başlangıçta geçimli bir aile hayatı başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım’a saygı gösteriyor, onu gezilerinde beraber götürüyor ve verdiği önemi açıkça belirtiyordu. O günlerde hanımlarımız açık gezmedikleri için, Latife Hanım yalnız yüzü açık olan siyah başörtüsü kullanıyordu. Ankara’da akşamları arkadaş aileleri arasında yapılan toplantılara katılmaya başladılar. Keçiören’de Ağaoğlu Ahmed Bey’in evinde yaptığımız toplantılarda basit aile oyunları da oynuyorduk. Kemal Paşa düşündüğü sakin aile hayatını bulmuş görünüyordu.

Ancak zamanla, paşanın, okul yaşamından beri alışmış olduğu gece yemekli toplantıların eskisi gibi yapılamamasından sıkıldığı belli oluyordu. Latife Hanım da, kültürlü ve olgun bir hanımefendi olmasına rağmen zamanla paşanın kendisine gösterdiği saygıyı istismar ederek, bazı yerlerde paşanın alışmış olduğu hareket şeklini aşmaya başladı. O güne kadar hiç kimsenin hakimiyeti altına girmemiş olan Mustafa Kemal’in bu durumdan canı iyice sıkılıyordu. Zamanla hava değişti, anlaşmazlıklar ve tartışmalar başladı. Erzurum’a beraber yaptıkları bir seyahatte çıkan münakaşadan sonra Kemal Paşa Latife Hanım’ı yalnız olarak Ankara’ya yolladı. Ayrılmaya karar vermişti. Aracı olmak isteyen arkadaşlarım dinlemedi. ‘ÖZnceden düşündüğüm hayatı bulamadım“ diyordu. Latife Hanım Ankara’dan İzmir’e babasının evine döndü. Bir süre sonra Ağustos 1925’te ayrıldılar.