Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Millet Meclisinde Sorunlar

Millet Meclisinde Sorunlar

Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Millet Meclisinde Sorunlar. Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi’nin manevi şahsiyetine çok önem verirdi. Milletin hakimiyetini ve mebusların dokunulmazlığını esas tutardı. Meclis’in şerefini her fırsatta belirtirdi. Diğer taraftan muhalif grup, hükümetin hemen her teklifine karşı çıkmaya devam ediyordu. Bir gün önemli bir kanunun müzakeresi tartışmalar nedeniyle geri kalmıştı. Birkaç mebus arkadaş Kemal Paşa’nın Meclis’teki odasına geldiler, ben de oradaydım. “Paşam, Meclis’te millet işlerinin sonuçlandırılmasına mani olanlar var, genelde bunlar 5-10 kişiyi geçmiyor.

Millet çıkarlarına karşı hareket ettiklerini öne sürerek ve isimlerini belirterek bir önerge vermeye karar verdik. Konunun Meclis’te tartışılmasını, bunların Meclis’ten çıkarılmalarını ve yerlerine bölgelerince yeni mebusların seçilmesini teklif edeceğiz, düşünceleriniz nedir?” diye sordular. Mustafa Kemal Paşa bu teklife şiddetle karşı çıktı, “Biz milletimize ve bütün dünyaya halk tarafından seçilmiş bir Meclisimiz olduğunu ilan ettik.

Bağımsız bir devlet kurmakta olduğumuzu iddia ediyoruz. Hükümet icraatını tenkit eden ve muhalefet yapan mebusları Meclis’ten çıkaracak olursak, Meclis’in itibarının ve mebusların dokunulmazlığının manası kalmaz. Muhalif tek kişi dahi olsa bu yapılamaz. Ne demek istiyorsunuz? Hoşumuza gitmeyenleri Meclis’ten çıkaralım, istediğiniz gibi hareket edenleri koruyalım. Olur mu böyle şey? Eğer Meclis itirazlar nedeniyle çalışamaz hale gelirse, bütün seçimlerin yenilenmesi usulüne göre teklif edilir, iktidar taraftarları ile muhalefet yeniden seçilir. Meclis yeni mebuslara teslim edilir. Problem burada kapanmıştır” diye cevaplandırdı.

İlerdeki senelerde de görüldü ki Mustafa Kemal’in kendisine has bir demokrasi görüşü vardı. Çok partili ve tek dereceli bir seçimi o tarihlerde erken buluyordu. Bu görüş ilerdeki yıllarda yapılan denemelerden sonra da geçerliliğini korudu. Mustafa Kemal Paşa mebus adaylarının seçiminde titizlik gösterir ve ağırlığını koyardı. Halkı yeterlikle temsil edebileceklerin adaylıklarını sağlardı. 

Seçimden sonra Meclis’i çalışmalarında serbest bırakır, hükümete muhalif olanların fikirlerini açıkça söylemelerine karşı çıkmazdı. Zaman zaman istediği kararlar alınmasa da Meclis kararlarına daima itibar ederdi.