Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Merkez Bankası’nın Kuruluşu

Merkez Bankası’nın Kuruluşu

Devletin içerde ve dışarda para ilişkileri devamlı gelişiyordu. Bir devlet bankası bulunmasının önemi hissedilmeye başlanmıştı. Hükümet bir Merkez Bankası kurulması gereğine inanmış ön çalışmalara girmişti. Başvekil İsmet Paşa ve Maliye Vekili Şükrü Saraçoğlu Bey teşebbüse geçtiler. İş Bankası mensupları bu görüşe katılmıyor, kendi bankalarının bu görevi rahatlıkla yapabileceğini ileri sürüyorlardı. Hatta yabancı uzmanlardan bu görüşü destekleyen raporlar bile sağlamışlardı. Mustafa Kemal Paşa’ya etki yaparak onu da bu konuda kararsız kalmaya zorladılar. İsmet Paşa, “Bütün dünya ile mali ilişkilerimizin önemli derece artmış olduğunu, işlerin sağlıkla yürütülebilmesi ve her türlü mali tedbirlerin alınabilmesi için müstakil bir devlet bankası kurulması gerektiğini” ısrarla söylüyordu. Sonuçta Mustafa Kemal Paşa Merkez Bankası’nın kurulmasını kabul ederek en kısa zamanda kuruluş hazırlıklarına geçilmesini emretti. 11 Haziran 1930’da Merkez Bankası kuruldu. İş Bankası’nın ardından Merkez Bankası’ndan da ilerde memleket bankacılığına faydalı olabilecek çok sayıda değerli eleman yetişti.

Kaynak:Atatürk’ten Anılar, Kazım Özalp – Teoman Özalp, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 1998 ISBN: 975-458-042-2