Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Gazi Orman Çiftliği

Ankara’nın batısında, yakın mesafede, geniş bir arazi üzerinde içersinde kerpiç bir binanın bulunduğu yere çiftlik denirdi.

Mustafa Kemal Paşa bu araziyi birkaç kere inceledi, toprağın kalitesini incelettirdi, sonuçta burada modern bir çiftlik kurmaya karar verdi. Bu çiftlikte yetiştirilecek değişik mahsulle bir ölçüde Ankara’nın gıda ihtiyacının bir kısmının karşılanabileceğini düşünüyor ve Ankaralılara bir gezi yerinin sağlanmasını istiyordu. Kendisi için sevdiği bu konuda meşgul olmayı da planlamıştı. Mevcut çiftliği ve yakınlarındaki araziyi satın aldı; Mayıs 1925’te ciddi çalışmalara başladı. Hazırlanan planları inceliyor, bizzat traktör kullanarak arazinin sürülmesine katılıyordu. Çok sayıda mütehassısla görüştü ve sonunda çiftlik müdürlüğüne Tahsin Bey (Coşkan)’ı seçti. Sürümden sonra fidanlar ekildi, tavuklar için tesisler, mandıralar, işçi evleri, köşkler ve gazinolar inşa edildi. Çiftliğe su getirildi, önce Marmara, daha sonraki senelerde Karadeniz havuzları inşa edildi. Çiftlik mahsulleri Ankara pazarlarında satılmaya başladı. Halk, tatil günlerinde çiftliğe gezintiler yapmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın bir arzusu yerine gelmişti. “Ankara’ya trenle gelecek yabancıların, zarif istasyonlar, güzel yeni köyler, üstü başı düzgün köylüler, modern çiftlikler ve ormanlık araziler görmesi her bakımdan memleketimiz hakkında çok iyi tesir bırakır, Orman Çiftliği’nden sonra sıra ile Etimesgut, Sincanköy, Malıköy geliştirilmelidir’ diyordu. Ankara’nın batı yönünde şehirleşmekten çok, bu şekilde gelişmesini istiyordu. Mustafa Kemal Paşa bütün ömrünce Orman Çiftliği’ne ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Kaynak:Atatürk’ten Anılar, Kazım Özalp – Teoman Özalp, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 1998 ISBN: 975-458-042-2