Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Fethi Bey’in İttihadı Terakki Cemiyeti Umumi Kâtipliği

Fethi Bey’in İttihadı Terakki Cemiyeti Umumi Kâtipliği

1912 yılı sonlarında Mustafa Kemal Gelibolu yakınlarında bulunan Fahri Paşa Kuvvetleri Karargâhı’na tayin edilmişti. Ben Vardar Ordusu’ndan ayrılarak vapurla İstanbul’a dönüyordum. Çanakkale Boğazı’ndan geçerken Gelibolu’da durma fırsatından yararlanarak kendisini ziyarete gittim.

İstanbul’da çok az kalacağımı ve kendimi onun bulunduğu karargâha tayin ettirmeye çalışacağım söyledim. Ancak imkan olmadı, Enver Bey’in (Enver Paşa) bulunduğu Hurşit Paşa Karargâhı’na tayin edildim. Balkan Harbi başlamıştı, Balkan Ordusu’nu takip ederek kısa zamanda Edirne’yi geri aldık. Mustafa Kemal de Edirne’ye geldi, tekrar buluştuk. Onun bulunduğu karargâhın Erkânı Harbiye Reisi Fethi Bey’di (Fethi Okyar). Bu arada Fethi Bey’e İttihadı Terakki Cemiyeti’nin Umumi Kâtipliği’ni teklif ettiler. Fethi Bey çok uzun düşündü, Mustafa Kemal’in görüşlerini aldı ve bazı tekliflerinin kabul edilmesi şartıyla göreve başladı. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, Enver Bey, Hafız Hakkı Bey gibi tanınmış askerlerin politika yapmalarını uygun görmediğini, asker politikacıların ordu veya cemiyetten birini tercih etmelerinin uygun olacağını teklif etti. Bu görüş çok kimse tarafından beğenilmedi. Mustafa Kemal’in Fethi Bey üzerinde tesirli olduğu da kesindi. Değerli bir devlet adamı özelliklerini taşıyan Fethi Bey’in, Kâtibi Umumilik’te kalması cemiyet merkezince uygun görülmedi. Soyfa Sefirliği’nin önemini ortaya attılar ve Fethi Bey’i Sofya Sefirliği’ne tayin ettirdiler. Bir süre sonra, Fethi Bey’in teklifiyle 1913 yılı Ekim ayında Mustafa Kemal Sofya Ataşemiliterliği’ne tayin edilerek yeni görevine gitti.