Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Erken Dağıtılan Görevler

Erken Dağıtılan Görevler

Birahanelerde yaptığımız toplantılarda memleketin ilerdeki durumunu devamlı tartışır olmuştuk. Keyiflerimiz de yerine geldikten sonra Mustafa Kemal, ilerde devlet görevleri aldığımız takdirde hangi görevlerin hangimize uygun olacağı üzerinde fikirlerini söylerdi. Fethi Bey’e (Fethi Okyar) Sadrazamlık veya Sefirliği, bana Harbiye Nazırlığı’nı uygun görürdü. “Peki, sen hangi göreve geleceksin” diye sorduğumuzda, “Bu görevleri size dağıtacak makama” diye cevaplandırırdı. Eğlenceye gerçekten meraklı olan Mustafa Kemal, bazı arkadaşlarımızı, kurulacak büyük eğlence merkezinin başına getirmeyi düşündüğünü de söylerdi. Seneler sonra Çankaya’da eski anıları konuşurken Mustafa Kemal, olayların o günlerdeki görev bölümünü haklı çıkardığını söyler, ancak eğlence merkezi başkanının görevini tam yapmadığından hayıflanır, kendisine takılırdı.