Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, Ali Şükrü Topal Osman Olayı

Ali Şükrü Topal Osman Olayı

Mesleği denizcilik olan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey muhalif grubun fikirlerini Meclis’te sert tartışmalar yaparak müdafaa eden bir kimseydi. Milli Müdafaa Vekâleti Müsteşarı olan kardeşi Şevket Bey, 1923 yılı Mart ayı sonlarında bir gün Başvekil Rauf Bey’e, Ali Şükrü Bey’in iki günden beri kayıp olduğunu bildirmiş. Durumu inceleyen Rauf Bey, Ali Şükrü’nün, Topal Osman Ağa’nın adamları tarafından öldürülmüş olabileceğini öğrenmiş. İki gün sonra Ali Şükrü Bey’in cesedi Gölbaşı’nda bulundu. Topal Osman’ın da öldürme olayında adamlarının başında olduğu iddia ediliyordu. Osman Ağa Milli Mücadele’de büyük hizmetler yapmış, Sakarya Cephesi’nde harp etmiş, Milli Alay Kumandanı ünvanını almıştı. Kemal Paşa’nın Osman’a güveni vardı. Böyle bir cinayete katılmış olabileceğini tahmin etmemekle beraber tahkikat yapılmasını istedi. Osman Ağa inkâr ediyordu. Bununla beraber tahkikatta deliller elde edildi ve Osman Ağa hakkında kanuni tahkikat açıldı. Osman Ağa’nın adamları, misafir gibi Ali Şükrü’nün evine gitmişler ve onu boğarak, cesedini Gölbaşı’na atmışlardı.

Çankaya’da Papazın Köşkü denen evde oturan Osman Ağa, adliyenin davetine gitmedi. Evine asker yollanarak zorla götürülmesi kararlaştırıldı. Osman Ağa’nın adamları, Mustafa Kemal Paşa’nın muhafızlığı görevindeydiler. Çıkabilecek olaylardan şüphelenen paşa durumu belli etmeden uyguladığı bir planla istasyondaki evine geldi. Rauf Bey’le beraber istasyondaki eve gittik. Meclis Muhafız Kuvvetleri Kumandanı İsmail Hakkı Bey’in (Tekçe) emrine Milli Müdafaa Vekaleti’nden yardımcı kuvvet verdik. Osman Ağa bu kuvvetlere karşı koydu, adamlarının bir kısmı öldü, bir kısmı teslim oldu. Çarpışmaya katılan mebus Ali Sait Bey, istasyondaki eve gelerek Osman Ağa’nın öldüğünü söyledi. Kemal Paşa bu olaydan çok duygulanmıştı. Meclis’te ikinci grupta bulunan mebuslar işi çok büyüttüler ve aldıkları kararla Osman Ağa’nın cesedini Taşhan (Ulus) meydanına getirerek ölüyü astılar.

Ali Şükrü Bey’in cenazesini Trabzon’a İstanbul yoluyla naklettirmek için bazı faaliyetler başladı. İstanbul’da taşkınlıkların yapılabileceği düşünülerek, Kemal Paşa, cenazenin ancak Kastamonu yolundan Trabzon’a nakledileceğini kendilerine tebliğ etti. İtiraz ettiler, fakat Rauf Bey araya girerek bu grubu zorlukla ikna etti. Üzücü olay daha fazla büyütülmeden Mustafa Kemal Paşa’nın istediği şekilde halledilmiş oldu.


Kaynak:Atatürk’ten Anılar, Kazım Özalp – Teoman Özalp, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Mart 1998 ISBN: 975-458-042-2