Kâzım Özalp’in Atatürk Anıları, 31 Mart Olayı

31 Mart Olayı

Meşrutiyet ilan edildikten sonra korunmasına çok önem veriliyordu. Bu nedenle bir avcı taburu Rumeli’den İstanbul’a yollanmıştı. Ancak Sultan Hamit’in teşviki ile bu tabur gericiler tarafından iğfal edildi. Hamdi Çavuş isimli cahil bir askeri başlarına alarak Meşrutiyet’e karşı isyan ettiler. 31 Mart 1909’da Meclisi Mebusan’a hücum ettiler. Emin Aslan adlı bir mebusu Hüseyin Cahit sanarak öldürdüler. Hürriyetperver bir aydın olan Bahriye Kaymakamı Ali Kabuli Bey’i Yıldız Sarayı bahçesine götürerek Sultan Hamit’in gözü önünde idam ettiler. Sokaklarda subayları çevirerek “Alaylı mısın, mektepli misin?” diye soruyorlar ve mektepli olanlarını öldürüyorlardı. Olay tam anlamıyla bir gericilik hareketiydi. Bu durumdan yalnız asker değil, sivil gericiler de yararlanmaya kalkıştı. Kötüye gidiş kontrol edilemez hale gelmişti. Biz Selanik’ten durumu izlemeye çalışıyorduk. Meşrutiyet taraftarı olan vatanperver subay ve sivil aydınlar toplanarak neler yapılabileceğini tartışıyorduk. Mustafa Kemal, arkadaşlarını askeri klüpte toplamış ve Rumeli’de askeri ve milis kuvvetlerden bir kıtanın hazırlanması ve olayları bastırmak üzere İstanbul’a yollanması fikrini ortaya atmış ve kabul ettirmişti. İşte “Hareket Ordusu” adlı kuruluş böyle oluştu.

Ben o günlerde Serez’de Redif Fırkası Erkânı Harbı idim. Mustafa Kemal ile irtibat kurduktan sonra bir kuvvet hazırlığını tamamladım. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa bu hareketin başına getirildi ve Rumeli’deki bütün merkezlere haber yollandı. Trakya’daki ordu ile muhabere edilerek onların da harekete katılmaları sağlandı. Mustafa Kemal, Mahmut Şevket Paşa’nın Erkanı Harbı görevini aldı. Selanik’ten ilk tabur trenle hareket etti. Bu taburun başında Erkânı Harp Muhtar Bey bulunuyordu. Muhtar Bey sonradan İstanbul’daki çatışmalarda şehit oldu. Bugün Taksim’deki Şehit Muhtar Caddesi onun şehit olduğu yerdedir ve anısına adıyla anılmaktadır. Ben Serez’den hazırladığımız asker ve sivil kuvvetlerle beraber hareket ettim. Aramızda daha önceden tanıdığım Bulgar çeteci Sandaski de vardı. Emrimde bizlere yardım etmek üzere başka Bulgar ve Rum silahlıları da bulunuyordu. Mustafa Kemal bizden önce Redif Fırkası Kumandanı Hüsnü Paşa ile hareket etmişti. Mahmut Şevket Paşa ile Çatalca’da buluştuk. Edirne’deki İkinci Ordu’da Şevket Turgut Paşa, İsmet Bey, Kâzım Karabekir Bey bulunuyordu. Hareket Ordusu’nun çok başarılı olan çalışmaları sonunda bilindiği gibi İstanbul’daki isyan bastırıldı ve asilerle gericiler cezalandırıldılar. Sonuç olarak, Sultan Hamit tahttan indirildi ve yerine Sultan Mehmet Reşat padişah oldu.