Kavramlar Arasında Kaybolup Gitmeye Lüzum Yok…Nedir Kemalizm?

Gazeteciler, yazarlar, tarihçiler, siyasiler debeleniyor açıklamak için Kemalizm’i. Hayretler içerisinde izliyorum, okuyorum.

Kemalizm’in kelime açılımı her ne kadar kabaca ”Kemalcilik”e karşılık gelse de kaynağı itibariyle bir ülküyü, bir öğretiyi ifade ve temsil eder, etmelidir.

Nedir bunlar?

Atatürk’ün yaptıkları ve idealleridir. O halde Kemalizm; milli eğitim, milli devlet, milli yönetim, milli iktisat, milli bütünlük, mili politikadır. Örneğin yerli otomobil yapma ülküsü Kemalizm’in ülküsüdür. Rusya’dan füze almak yerine onu üreterek millileşmeye çalışmak ve millileşmek Kemalizm’in idealidir. Bu üretimi sağlamayı hayal edecek ve başaracak yeni nesilleri yetiştirme ülküsü, yani milli eğitim yine Kemalizm’in ülküsüdür. Yönetim iradesinin halkta olması, özünde ve koşulsuz halkın bütünü ve devletin istikbal ve istiklali için çalışacak bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve bu yapının en verimli şekilde çalışması için onu iyileştirme politikalarının tamamı Kemalizm ülküsüdür.

Örnekler çoğaltılabilir.

Bunları dile getirmek için kavramlar arasında kaybolup gitmeye lüzum yok.

Bunlar Atatürk’ün yaptıklarıydı ve Kemalizm’in de konusudur.