Karşı Taarruz İhtimali Düşünülmeli

Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

“Her taarruza karşı daima karşı taarruz düşünmek gereklidir. Karşı taarruz ihtimalini düşünmeden ve ona karşı güvenilir çare bulmadan hareket edenlerin sonu, yenilmektir; bozguna uğramaktır, yok olmaktır.” 1920, TBMM


Em. Tümg. Muzaffer Erendil; İlginç Olaylar ve Anekdotlarla Atatürk, T:C. Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1989, sayfa: 190