Karlar altındaki siperlerde düşmanın görmesini mani etmek üzere beyaz esvablar giymiş olan askerler 1331-02-04