Karizma Bozuk; Yorgun, Derbeder Ve Şaşkın Bir Poz

İlk kez yayımlanan bir fotoğraf: Veliaht Vahdettin Efendi Almanya seyahatinde trenden inerken. Karizma bozuk; yorgun, derbeder ve şaşkın bir poz. Kimi selamlıyor belli değil.

Karşısında Yaver Yarbay Abdüllatif Naci Eldeniz. Yer ve tarih bilgisi yok. (1916-17 olabilir.)


Abdüllatif Naci Eldeniz (1875, Manastır – 1948), Türk asker, siyasetçi.

Kurtuluş Savaşı’na katılan üst dereceli komutanlardan birisidir. Savaştan sonra milletvekili olarak görev yapmıştır. Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa’nın damadı, Yusuf Hikmet Bayur’un eniştesi, eski Senato Başkanı Tekin Arıburun’un kayınpederi ve eski Milletvekili Perihan Arıburun’un babasıydı.

1893 yılında Harp Okulu’nu bitirdi. 1893-1895 yılları arasında Alman Harp Akademisi’nde öğrenim gördü. Çeşitli okul komutanlıklarında ve kurmay görevlerinde bulundu.

1895 yılında Üsteğmen, 1897 yılında Yüzbaşı, 1902 yılında Binbaşı, (1907’de Kaymakam, 1908 yılında Miralay rütbesine terfi ettiyse de, 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1909 yılında çıkarılan Tasfiye-i Rüteb kanunuyla tekrar Binbaşı rütbesine indirildi. 1914 yılında Yarbay, 1917 yılında Miralay rütbesine terfi etti.

1918-1920 yılları arasında şehzadelerin askerlik öğretmeni ve aynı zamanda Padişah Başyaveri. Mustafa Kemal Atatürk’ün harbiyeden hocası.

1920-1921 yılları arasında Konaklar, Askeri Okullar Müfettişliği yaptı. 25 Ağustos 1921 tarihinde Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Ankara’ya geçti. Bir süre burada da Askeri okullar Müfettişliği yaptıktan sonra 8 Mayıs 1922 tarihinde 7. Tümen Komutanlığına atanarak Büyük Taarruz’a katıldı. 31 Ağustos 1922 tarihinde Mirliva rütbesine terfi etti ve Paşa oldu.

13 Aralık 1922 tarihinde tekrar Askeri Okullar Müfettişi oldu. 31 Ekim 1924 tarihinde 5. Kolordu Komutanlığına atandı. 1927 yılında Ferik rütbesine terfi etti ve 26 Aralık 1927 tarihinde Generaller Askeri Mahkemesi üyeliğine atandı. 24 Ağustos 1928 tarihinde isteği ile emekliye ayrıldı. III. Dönem (Ara Seçim) ve IV. Dönem Cebelibereket, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekilliği, III. Müdâfaa-i Milliye Encümeni Reisliği ve IV. Dönem Uluslararası Parlamentolar Birliği Türk Grubu Baskanvekilliği yaptı. 1948 yılında vefat etti.


Kaynak: Wikipedia