“Kadınlarımız, Erkeklerden Daha Çok Aydın, Daha Çok Verimli, Daha Fazla Bilgili Olmak Zorundadırlar.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa’ın; 21 Mart 1923 tarihinde; Konya Hilali Ahmer Kadınlar şubesinin düzenlediği çay ziyafetinde yaptığı konuşmadan bir bölüm:

“…Zaman ilerledikçe, bilim geliştikçe, uygarlık dev adımlarıyla yürüdükçe, yaşamın, yüzyılın bugünkü gereklerine göre evlât yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların, bugünkü evlâtlarına vereceği eğitim eski dönemlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için, gerekli özellikler taşıyan evlât yetiştirmek, evlâtlarını bugünkü yaşam için faal bir unsur haline koymak, pek çok yüksek özelliği kişiliklerinde taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmak zorundadırlar. Eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 152.