İzmir Kahramanı Yüzbaşı Şerafettin Bey

İzmir Kahramanı Yüzbaşı Şerafettin Bey hakkına İleri gazetesinde; Arap harflerle Türkçe yayımlanan fotoğraflı haber:

İzmir Kahramanı
Yüzbaşı Şerafettin Bey

“Güzel İzmir’e evvela yetişen halaskâr kıtalarımızdan bir süvari bölüğümüzün kahraman kumandanı Yüzbaşı Şerafettin Bey”

“Güzel İzmir’imizin kurtuluşu için giriştiğimiz mücadelede birbiriyle müsabaka edercesine savlet ve şecaat iraz eden muzaffer kıtalarımız arasında Mürsel Paşa’nın (Mürsel Bakü) İkinci Süvari Fırkası’na mensup bir bölüğümüzün ilk defa şehre dahil olduğu ve Eylül’ün dokuzuncu günü öğleden evvel saat on buçukta İzmir’in kurtulduğu ve şanlı hilalimizle nurlandığı malumdur. Adı geçen süvari bölüğümüzün kahraman kumandanı Yüzbaşı Şerafettin Bey; gerek Başkumandanlık ve gerek Büyük Millet Meclisi’nce özel olarak ayrıca taltif edildiği gibi; birçok hamiyetli dindaşlarımız da İzmir’imize ilk giren kahraman namına mühim mükafatlar vermişlerdir. Bütün milletin şükran ve takdirine mazhar olan Şerafettin Bey’i tebrik ederken özel olarak elde etmiş olduğumuz bir fotoğrafını da takdim ediyoruz.”


Bkz: İleri gazetesi, 30 Eylül 1922, sayfa: 1.