İyi Dinleyiniz Nasihatim Budur Ki…

Atatürk diyor ki:

“Benim şan ve şerefimden bahsetmek hatadır. İyi dinleyiniz nasihatim budur ki, içinizden herhangi bir adam çıkar, şan, şeref davası güder ve benzersiz olmak isterse, başınızın belasıdır. İlk önce kafası kırılacak adam budur. Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım, şerefim vardır. Asla başka değilim.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.


1923 (Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, sayfa: 304) Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971, sayfa: 349.