‘İstikbal Göklerdedir’

Osmanlı’da Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata Kulesinden Üsküdar’a uçuş gerçekleştirdiği Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde kaydediliyor.

1876-1909 II. Abdülhamid saltanatında, ülkemizde havacılıkla ilgili girişimler yok denecek kadar azdır. Sultan II. Abdülhamid teknik yeniliklere açık olduğu halde, özellikle havacılığa karşı hiç ilgi göstermedi. Sultan saltanatının istikbali konusunda çeşitli kuşku ve güvensizlikleri nedeniyle; ülkemizde havacılığın gelişmesinden özellikle çekiniyordu.

Ülkemizde tarih kitapları incelendiğinde havacılık konusundaki ilk girişimlerin II. Meşrutiyet’ten sonra; yani Sultan II. Abdülhamid’in tahtan inmesiyle başladığı görülür. Ülkemizde 33 yıllık II. Abdülhamid saltanatı sürerken Avrupa’da havacılık baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve gelişiyordu.

Batıda Alphonse Pénaud 18 Auğustos 1871’de Yapısal dengeli ilk uçak modeli ile, sonra 1874’de Felix du Temple tarihte ilk başarılı uçuşla, daha sonra 09 Kasım 1890’da Clement Adler’in Ader Eole uçağı ile uçuşu ve 1899’da Amerika’da ilk uçuşu gerçekleştiriliyor, Gustav Weisskopf’un Pittsburgh, Pennsylvania uçuşu ile Havacılık artık hayal olmaktan çıkıyordu. (Wikipedia)

Atatürk havacılığa çok büyük önem verdi. “İstikbâlin göklerde olduğunu” söyledi ve yaşamı boyunca Türk havacılığını geliştirilmesi için çaba gösterdi. 16 Şubat 1925’te Tayyare Cemiyeti’ni bu günkü adıyla Türk Hava Kurumu’nu kurarak, sivil ve askeri havacılık kültürünün ülkeye yayılmasını ve gençlerin havacılık mesleğini öğrenebilmesini sağladı. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü tüm yurtta karşılık bulan önemli bir sözdür.

11 Ağustos 1937 tarihli Akşam gazetesinde yayımlanan “kıymetli bir bayan” başlığıyla evini Türk Hava Kurumu’na bağışlayan Kastamonulu Hamide Hanım’a ait fotoğraflı haber;

“Kıymetli bir bayan”

“Kastamonu Hamzaağa Mahallesinden Ortakçı oğlu Emin karısı ve Küçük Mehmet Oğlu kızı Hamide (400) lira kıymetinde evini Hava kurumuna teberru etmiştir. bu hamiyetli kadının resmini gönderiyorum.”

Akşam gazetesi, 11 Ağustos 1937, Sayfa: 7


Atilla Oral