Sırtladığı sandalye yüküyle yürümeye çalışan yaşlı bir Sırt Hamalı - İstanbul, 1900 yıllar.

İstanbul’da Hamal Denilen Binlerce Adam… Ölüme Gidiyorlar

İstanbul’da hamal denilen binlerce adam yüz, yüz elli kiloluk ağır yükler altında her gün inleyerek tedrici surette ölüme gidiyorlar.

Galata Köprüsü’nde Hamallar için dinlenme yeri

Gazeteci, yazar Asım Us anlatıyor:

“Bir adam bir silâh ile öldürülürse bunun adı katildir. Herkes isyan eder. Halbuki İstanbul’da hamal denilen binlerce adam yüz, yüz elli kiloluk ağır yükler altında her gün inleyerek tedricî surette ölüme gidiyorlar. Buna ses çıkaran yoktur. Sırt hamallığı hiç olmazsa makul şekle konmalı. Meselâ elli kilodan fazla bir adama yüklenemez diye. Hamallığın bütün bütün kalkması yolların yapılmasına bırakılmalıdır.”(Sayfa: 181-182)*

“Sırt Hamallığı kaldırılacak. Fakat İstanbul’da 29,000 kişi böyle geçiniyormuş. Dört bini hamal imiş. İki bin beş yüzü seyyar satıcı. Keşke hepsi tekerlekli araba sahibi olsalar. Fakat bu tarzda nakliyat mümkün olsa idi 29.000 kişi ağır yükler altında kalmak isterler mi idi? İstanbul’da hamal inkılâbı ile sokak yapmak inkılâbına birlikte başlasak bari.” (Akşam gazetesi) (Sayfa: 146)*

*Kaynak: Asım Us’un Hatıra Notları, Doğruluk Matbaası, İstanbul, 1966, sayfa: 146, 181-82.

Sırtladıkları sandalye ve tabure yüküyle yürüyen Sırt Hamalları – İstanbul, 1900 ve 1920’li yıllar.

Mehmet Asım Us kimdir?

Mehmet Asım Us, Gördes – 1884, Baba adı: Hasan Hulusi – Ana adı: Sıdıka – Mülkiye Mektebi mezunu – yabancı dil Fransızca – Mesleği Gazetecilik, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Mülki İdare Amiri – Ziraat Bankası Piyango Kalemi Kâtibi, Gördes Kaymakam Vekili, Elmalı Kaymakamı, Tanin gazetesi yazarı, Üsküdar İdâdisi, Istanbul Dârü’l- Muallimîn-i Âliye ve Galatasaray Lisesi Öğretmeni, Maliye Vekâleti Husûsî Kalem Müdürlüğü 2. Mümeyyizi, Vakit Gazetesi sahibi ve Başyazarı, Yazar – III. ve IV. Dönem Artvin, V., VI., VII. ve VIII. Dönem Çoruh Milletvekili – Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11/12/1967


(Kaynak: TBMM Albümü, 1. Cilt)