İsmet Paşa’dan Atatürk’e Mektup

Sevgili Güzel İnsanlar!

Sizlerle bu gün çok özel bir belgeyi bir resmi yazışmayı paylaşıyorum. Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanmış, ülke bayram yeridir.

Başvekil İsmet İnönü ertesi sabah Başvekâlete gelir ve çalışmak üzere masasının başına geçer.
Masasının üzerinde gümüş bir tabak için de bir zarf vardır. Zarfın sağ üst köşesinde ki amblemden kimden geldiğini anlamıştır.

Zarfı açar.

İki cümlelik bir tebrik mektubudur:

“İsmet, bu yazışma resmi değildir. Büyük Bayramımızı kutlar gözlerinden öperim.

Mustafa Kemâl”

İsmet Paşa hemen aşağıda göreceğiniz mektup ile Gazi Mustafa Kemâl Paşa’ya cevap verir.

Ankara 30 10 1928

Muhterem Efendim!

Lûtufkâr tebrikâtınıza hararetle teşekkür eder büyük bayramınızı muhabbetle tebrik ederim efendim.

Başvekil
İsmet

E. Ülger