İrlandalılar, İngiliz Emperyalizmini Yenen Mustafa Kemal Paşa’dan Yardım Talep Ediyor

Türkiye – İrlanda dostluğu

Bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış ve nihayet 94 yıl sonra ilk kez bu sayfada yayımlanan güzel bir haber. İleri gazetesinin 12 Ocak 1923 tarihli nüshasının 2. sayfasında yayımlanan; İrlandalıların İngiliz emperyalizmini yenen Mustafa Kemal Paşa’dan yardım talebine dair Arap harfli Türkçe haber aşağıdadır:

“İngiliz emperyalizminden Türkiye’yi kurtaran Mustafa Kemal Paşa’dan İrlanda halkının yardım talebi.”

“İrlandalılar Türklerden yardım bekliyor.”

“Amerika’daki İrlanda Cemiyeti’nin Kumandanımıza mektubu. “

“Milli Mücahede’si ile [ABD] Yeni Dünya’nın da hürmetini kazanan Türkiye’nin aynı Mücahede’yi yapan İrlanda’ya yardım etmesi hususunda Mustafa Kemal Paşa’nın aracılığı rica ediliyor.

Ankara (A.A) – Amerika’da İrlanda Cumhuriyeti “.. Cemiyeti” Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne hitaben 26 Aralık 1922 tarihiyle bir mektup göndermiştir. Gerek bu mektubun ve gerek mektuba ilişik olan Daily News gazetesinden kesilen yazı tercümeleri aşağıdadır:

Bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış; nihayet 94 yıl sonra ilk kez bu sayfada yayımlanan bir haber. İleri gazetesinin 12 Ocak 1923 tarihli nüshasının 2. sayfasında yayımlanan; İrlandalıların İngiliz emperyalizmini yenen Mustafa Kemal Paşa’dan yardım talebine dair Arap harfli Türkçe haber.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne.

Muhterem Reis Hazretleri gizli hükümetimizin Amerika’nın Providence şehrinde günlük yayımlanan Daily News gazetesinin 11 Aralık 1922 tarihli nüshasında yayımlanmış fıkrasının gazeteden kesilen yazısını ilişikte takdim ediyorum. Lozan’da akd edilecek konferansta Ankara’dan gönderilecek murahhasların İrlanda Cumhuriyeti’ne de yardımda bulunması istirhamına dair zatıalilerine müracaat için Amerika’da .. cemiyeti tarafından verilen karar ve adı geçen gazeteden kesilen yazı bulunmaktadır. Yaptığı Milli Mücahede ile Yeni Dünya’nın da hürmetini kazanan Türkiye’nin; aynı Mücahede’yi yapan İrlanda’ya da yardım etmeyi esirgemeyeceğine eminim. Türkiye’nin kurtarıcısı olan zatıalilerinin de yardımını istirham ile arzı hürmet eylerim efendim.

Amerika’da İrlanda Cumhuriyeti’ni .. Cemiyeti Reisi Wiliam Darry.

Amerika’nın Providence şehrinde yayımlanan Daily News gazetesinin 11 Aralık 1922 tarihli nüshasında yer alan fıkranın çevirisi aşağıdadır:

Amerika’da … İrlanda Cumhuriyeti Cemiyeti Irish Holl’de her hafta düzenli yaptığı toplantıların son haftadaki toplantısında; aşağıdaki telgrafın İstanbul’da Mustafa Kemal Paşa’ya keşide edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İrlanda Cumhuriyeti’ni ve İrlanda halkını Hıristiyan İngiltere’nin vahşetinden ve İngiltere’ye satılan serbest hükümetin İrlandalı dönek katillerinden kurtarmanızı istirham ederiz.

Providence’da İrlanda Cumhuriyeti .. Cemiyeti”

İleri gazetesi, 12 Ocak 1923, sayfa: 2.