İnsani Dehalar Arasında En İyisi: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri

“Ruhaniyet” davasına tenezzül etmeyen, yalnız dünya harsını yaratıcı hamlelerle tesis ve iblağ eyleyen, insani dehalar arasında en iyisi: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri

İstanbul’da yayımlanan Aklın Hakimiyeti dergisinin Ağustos 1928 tarihli sayısının birinci sayfası.

Sayfada yer alan Arap harfli Türkçe yazılar:

“Ruhaniyet” davasına tenezzül etmeyen, yalnız dünya harsını yaratıcı hamlelerle tesis ve iblağ eyleyen, insani dehalar arasında en iyisi:

Gazi Mustafa Kemal Hazretleri

Hitabe:

“En iyi”

“… zira, kardeşlerim, en iyi olan, idare etmeyi azmedecektir. En iyi olan idare idare edecektir. İhtilafı efkâr olan yerde en iyi yok demektir.”

Friedrich Nietzsche

Evet, “En iyi” olan mevki-i iktidarda bulunmalıdır ve bulunur. Bir milletin saadetini temin edecek şey “En iyi” nin mevki-i iktidarda olmasına vabestedir. Evet kardeşlerim, asırlardan beri biz Türkler geçirmiş olduğumuz keşmekeş “En iyi” nin ademi mevcudiyetinden idi.

Çektiğimiz ıstıraplardan, işkencelerden sonra tali bize yardım etti;

Aramızda büyük bir münci [kurtarıcı] yetişti. Evet o münci “Nietzsche” nin tavsiye ettiği “En iyi” dir. O; idare etmeyi azmetmiştir. O idare edecektir ve etmelidir. İhtilaf efkârı olan yerde “En iyi” “yok demektir” işte bunun içindir ki bütün Türk milleti dehayı azm olan “En iyi” yi rehber ittihaz etmiştir.

“En iyi” nin olduğu yerde kat’iyen ihtilaf olmaz. İhtilâfın vücudu “En iyi” nin ademi vücuduna yahut “En iyi” nin idiaasında bulunanların çokluğuna vabestedir. “ki o da en iyi yok demektir”

Binaenaleyh biz Türklerin yapacağı şey “En iyi” mizi … ederek saklamak ve onun vücudundan azami istifade etmektir.”

İzmirli Emin Süleyman

Derginin kapağında yer alan portre resimler:

En üstte Gazi Mustafa Kemal Paşa, Volter, Karl Marx, Kant, Galileo, …, Sokrates, Raffaello, Newton, Lincoln, Shakespeare, Friedrich Nietzsche.

Aklın Hakimiyeti dergisi, Ağustos 1928, yıl: 1, sayı: 3, sayfa: 1

Sahip ve başyazarı İzmirli Pirinççizade Emin Süleyman