İngilizlerin Vahdettin’i Korumasıyla Amaçlanan Ne İdi?

Gizlice, sessiz sedasız kaçırılan bir adamın neden ”sürgünde” olduğunu yazmış olabilirler? Kim, nasıl, ne zaman sürgün etmiş olabilir? Oysa Amerika basını Vahdettin için ”Ülkeyi terk etti”, ”Kaçtı”, ”Hastaydı; tahtı aileden birinin lehine bıraktı” başlıkları atmıştı. Ayrıca…

”Sultan İngiliz koruması altında” ifadesini kullanmış Illustrated London 2 Aralıkta. Neden İngilizler korudu? Hani İngilizler halifeyi bertaraf etmenin peşindeydi? Hem halife niye Müslümanlara sığınmak varken, İngilizlere sığındı?

Kendisi zaten defalarca (babasından dolayı) İngilizlere olan yakınlığını ifade etmişti. Ancak İngilizler açısından ona olan ilginin cevabı aslında bir önceki cümlede… Yani ”(…) haklarından/taleplerinden vazgeçmiyor (…) ifadesinde. İşte İngilizlerin peşinde olduğu, halifenin hak ve talepleriydi. Halifeyi koruyup kollayıp, Müslümanlar üzerindeki dini ve siyasi otoritesinden faydalanmak. (Her ne kadar dini otoritesi şeyhülislamda, siyasi yetkileri sadrazamda bulunsa da.)

İngilizlerin Vahdettin’i korumasıyla amaçlanan, bu hakları kendi politik çıkarları doğrultusunda kullanmaktı ki sonradan Vahdettin’in Milli Mücadele karşıtı faaliyetleri ve talepleri de (bkz: Mekke Bildirisi) bu çıkarlar doğrultusundadır.