İngilizler Yunanlara Değil, Yunanlar İngilizlere Yardıma Geldi Anadolu’ya!

Bizim gözümüz kör değil; yanlış okumuyoruz… ”Müttefikler Yunanlara Yardım Edecek” demiyor! Bilakis; ”Yunanlar, Müttefiklere Yardım Edecek” diyor. Hangi konuda? Türkleri ezme, kırma, imha etme konusunda. ”Türk ordusu” da demiyor dikkat, ”Türkleri” diyor.

Yandaki haber ise aynen şöyle: ”Venizelos’un, Mustafa Kemal’in milliyetçi güçlerine karşı İngiliz birliklere yardım etme konusundaki teklifinin İngiliz kabinesi tarafından kabul edildiği ileri sürüldü.”

Başlıkta ise ”Mustafa Kemal’e karşı seferbelikte yardım teklifini İngiliz kabinesinin kabul ettiği söylendi.” yazıyor.

Daha ne desinler?

Venizelos İngilizlere diyor ki, ”Bize izin verin, Mustafa Kemal’e karşı savaşan birliklerinize biz de destek olalım.”

Defalarca yazdım!

İngilizler Yunanlara değil, Yunanlar İngilizlere yardıma geldi Anadolu’ya! Haziran 1920 tarihi, Yunanların ”savaş yetkisi” aldığı tarihtir. Bu tarihe kadar Kemal Paşa’nın birlikleriyle İngilizler savaşmıştır. Bu tarihten sonra ise İngilizler kuzeyden, Yunanlar batıdan ve Fransızlar doğudan gelmek suretiyle bir Anglo-Yunan büyük taarruzuna girimişlerdir. Resmi tarihimizde buna ”Genel Yunan Taarruzu” denmiştir. Bu bir hatadır ve bu başlık muhakkak değiştirilmelidir. Yetki alındığı gün Venizelos’un yaptığı açıklamalar bile bütün basında verilmişti.

Bu gazete bir Amerika gazetesi. ”İngilizlerle savaşmadık.” diyenlerin tamamı haklıdır zira İngilizlerle onların dedeleri değil, Türklerin dedeleri savaşmıştır.