İlk Kez Yayımlanan İhanetin Görüntüleri

Kutsal topraklar uğruna şehit verdiğimiz tüm şehitlerimiz ve kahraman vatan evlatlarının aziz ruhları şad olsun. Türk düşmanlarıyla işbirliği yapan bütün hainlerin sonu Şerif Hüseyin’den beter olsun.

Atilla Oral

İhanetin Cezası!

Hicaz Kralı Hüseyin, hani şu Harbi Umumide  Türkleri arkadan hançerliyen ve İngilizlere uşaklık eden hain yok mu işte o, Kıbrıs adasında küçük bir evin karanlık bir odasında sürünüyor, ihanetinin ve alçaklığının cezasını çekiyor!

Milyonlarca Müslüman ezen bir devletle beraber Türkiyeye arkadan saldıran bu Evlâdı Resul, utanmadan bir ingiliz gazetesine demiş ki:

“Allah böyle işkence içinde yaşamamı istemiş. Ben de öyle yaşıyorum. Menfada azap ve işkence çekiyorum. İngiltereye yaptığım hizmetlere mukabil hayatımın son günlerini rahat geçirmeli değil miydim? 

Başına gelenleri ihanetlerinin cezası değil de Allahın emri telâkki eden bu hain, kendi Kral, iki oğlu da Kral olduğu halde sefalet içinde, dünya yüzünde cehennem azabı çekiyor! 

İngiltereye hizmet edersin öyle mi? Onun için işte böyle sürünürsün! İngiltere ve sair düşmanlara hizmet eden bütün hainlerin mahküm oldukları ve olacakları akıbete bir örnek, bir ibret olarak daha sürüneceksin, ve daha beter olacaksın!

Çektiklerin hiyanet ve ihanetlerinin cezası, döktürdüğün mazlüm Türk kanlarının intikamıdır, çek! 

Haline İngilizler gülecek, Kral evlatların aldırmıyacak, Türkler sevinecektir, çek, hain, çek!


A. Daver