İlk Çocuk Bayramı Ankara’da Nasıl Kutlandı?

Çocuk Bayramı sevinçle tesid edildi [kutlandı] – Dünkü Çocuk Balosu, Himaye-i Etfâlimizin muvaffak bir eseridir – Dünkü tarihi gün çocuk bayramını bütün Ankara, ihtiyarıyla genciyle ve çocuklarıyla meserret ve heyecanla tesid etti [kutladı] – Bilhassa Çocuk Balosu çok mükemmel oldu – Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 24 Nisan 1927

24 Nisan 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan “İlk Çocuk Bayramı’nın kutlanışını duyuran haber:

“Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu günün yıl dönümüne ve aynı zamanda Çocuk Bayramı’na tesadüftü. Memleketimizde ilk defa yapılan ve çok büyük bir alâka uyandırdığı dünkü tezahüratla görülen “Çocuk Bayramı” için Himaye-i Etfâl Cemiyeti malum olduğu üzere bir program tanzim etmişti.

Daha sabahtan kız ve erkek mektep talebeleri temiz elbiseleriyle bayrama iştirak etmek için birer ikişer mekteplerine gidiyorlardı. Her tarafta bir bayram kokusu, bir bayram sevinç ve süruru vardı. Program mucibince erkek lisesi ile numune arasındaki yerde çocuklar ve mektepliler içtima ediyorlardı. Bunlara tahsis edilen otomobiller bayraklarla süslenmişti. Bir bando mızıka milli marşlar çalıyordu.

Saat on bire doğru yavrular arabalara, otomobillere taksim olundu. Önde bando mızıka olarak alay hareket etti. Alay evvela Yenişehir’de ufak bir gezinti yaptıktan sonra şehremaneti caddesini takiben Büyük Millet Meclisi önünden İstanbul caddesi tarikiyle “Çocuk Sarayı”na geldi.

Himaye-i Etfâl Cemiyeti birisi “Çocuk Sarayı” önünde ve diğeri kooperatif binası yanında iki tak yaptırmıştı. Çocuk Sarayı’nın büyük kapısının iki tarafında iki masa konmuş ve çocuklara tevzii edilecek oyuncaklar, şekerlemeler, pastalar konmuştu. Alta salonda Riyaset-i Cumhur Orkestrası güzel havalar çalıyordu. Anneler ve babalar evlâtlarını kucaklayarak Çocuk Sarayı’na gelmiş ve bir kısmı da binanın konferans salonunu, odaları ve diğer salonları doldurmuşlardı, hepsi alayı bekliyordu; alay geldi, Sarayın yan tarafındaki kapıdan içeri alındılar.

Her iki bayram hakkında izahat verilerek oyuncak ve pastalar tevzii edilmeye başladı. Çocuklar buradan salıncakların kurulmuş olduğu oyun yerine götürüldüler, burada salıncaklar, dönme dolap ve sair mevcuttu. Meydanın biraz gerisinde ip cambazı oynuyordu. Eğlenceler akşama kadar devam etti, pehlivanlar güreşti.

Gece her taraf donanmıştı gündüzün süruru gece yarısına kadar devam etti.

Çocuk Balosu’nda

Akşam vakıf otelinde verilen Çocuk Balosu da çok güzel oldu. Balo on yedide başladı. Evkaf Oteli’nin büyük salonunda çok zarif bir sahne yapılmıştı. Otelin dış koridorundaki masalara çocuklara verilmek üzere bir takım oyuncaklar konmuştu. Riyaset-i Cumhur Orkestrası’ndan ayrılan bir heyet muhtelif güzel parçalar çalıyordu.

Çocuklarımız tarafından milli marş terennüm edildi. Küçük bir yavru Aka Gündüz’ün “Gazi” şiirini okudu ve çok alkışlandı. “Piero ve Pierrot” namıyla bir oyun oynandı. Mini miniler ne kadar muvaffakiyetle rollerini yaptılar.

Bunu müteakip köy dansı yapıldı. Bu dans da çok güzel oldu, alkışlar ve takdirler topladı.

On dakika istirahattan sonra tekrar numaralar başladı. Evvela Çin dansı yapıldı, gemici şarkısı söylendi, kuzu şiiri okundu, bebek oyunu oynandı sonra ufak bir piyes oynandı. Piyesten sonra Zeybek dansı yapıldı. Zeybek dansını herkes alkışladı. Zeybek dansından sonra hâziruna teşekkür edildi. Asıl Çocuk Balosu’da bundan sonra başladı. Bugünün nihayetsiz süruruyla mesut olan yavruların baloya teşrif eden Başvekil İsmet Paşa ile Maarif Vekili Necati, Bahriye Vekili İhsan, Ziraat Vekili Sabri ve Ticaret Vekili Rahmi beylerle Rus Sefiri Suriç yoldaş ve refikası ve daha birçok zevat-ı kiram, peder ve validelerinin huzurunda serbest dansları çok şen ve cazip bir manzara arz ediyordu. Yavrucaklar birer çift olarak orkestranın ahengine ayak uydurmaları ne kadar güzeldi.

Bu mesrurlu günde yavrular yoruluncaya kadar oynadılar ve sevindiler.”

Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 24 Nisan 1927, sayfa: 1-2