İlber Ortaylı’nın ‘Türkiye Osmanlı’nın Devamıdır’ Anlatımına Cevap

SAYIN İLBER ORTAYLI!

 “1923 Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı 2023” adlı kitabında Sayın İlber Ortaylı da şöyle buyuruyor:

“Elinizdeki kitap Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı üzerine bir değerlendirme. Cumhuriyet, Türklerin cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu da Türklerin İmparatorluğu olduğuna göre ikisinin arasındaki kültürel, siyasi, idari ve hukuki devamlılık açıktır. (1)

(1) İlber Ortaylı. 1923 Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı 2023. Önsöz. s. 7, cümle.1

Yukarıda ki anlatımın doğru olmadığını Sayın İlber Ortaylı bilmez mi?

Bilmez olur mu? En azından benden daha iyi bilir, bilir ama………….

İnsan, üstüne üstlük tarihçiyim diyen bir kimse kitabına bir büyük yanlış iddia ile başlar mı?

İsminin önde Prof. varsa başlar.

Kusura bakmayın Sayın Ortaylı ama Türklüğün bir ırk, Osmanlılığın bir sülale olduğunun bilincinde dahi değilsiniz. Kitabınızda Osmanlı İmparatorluğunu Türk İmparatorluğu olarak yazıyorsunuz.
Ben, size bu yaştan sonra bunun doğru olmadığını nasıl anlatabilirim?

Sahibi olduğunuz bu zihniyete ne Türk’ü nede Atatürk’ü anlatmak mümkün değildir.

Madem Atatürk Kurtuluş Savaşını Osmanlılığı devam ettirmek için yapmıştır da,

1- Saltanatı niye kaldırdı?
2- Halife’yi niye yurt dışına gönderip, hilâfeti ortadan kaldırdı?
3- Hangi nedenlerle Lâiklik ilkesini getirdi?
4- Henüz Kurtuluş Savaşı başlamadan neden TBMM kurdu?
5- 17 Şubat 1923’de henüz Türk Devleti kurulmamışken niçin İzmir İktisat Kongresini topladı?

Madem Sayın Ortaylı’ın dediği gibiydi de yani Türkiye Osmanlılığın devamı idiydi de, o zaman adama sormazlar mı?

Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti kültürel, idari, hukuki olarak Osmanlılığın devamıdır diyorsanız, Kurtuluş ve Kuruluş Savaşına gerek var mıydı?

Hukuki devamlılıksa:
Türkiye Cumhuriyeti’nin,

a- Anayasası, Mecelle mi?
b- Hakimi, Kadı mı?

İdari sistemde devamlılık diyorsunuz:

c- İdare sistemi Sultanlık mı?
d- Cumhuriyet mi?

Kültürde devamlılık diyorsunuz:

d- Cumhuriyet Hükümeti’nin kültürü ve görevi, sadece cami, köprü ve beste yapmak mıdır?
e- Eğitimi, medrese eğitimi midir?
f- Maliyesi, Anadolu halkını haraca bağlamak mıdır?
g- Ordusu, Yeniçeri ordusu mudur?
h- Başkenti, İstanbul mudur?

Şayet Sayın İlber Ortaylı dediği gibi ise, Mustafa Kemâl Paşa ne için Kurtuluş ve Kuruluş Savaşını yaptı?

Bu günkü gençliği pek kınamamak lâzım. Çünkü Türklüğün Tarih’ini işte bu tarihçilerden öğreniyorlar.

Sayın İlber Ortaylı “Biz Osmanlının torunlarıyız” der,

Sayın Emre Kongar “Vahdettin hain değil, ekonomik koşulların gereği çaresiz kıldığı bir kimsedir” diyorsa,

İpek Çalışlar “Halide Edip Adıvar benzersiz bir vatanseverdi” diye yazıyor,

Can Dündar utanmadan “Atatürk her akşam bir büyük devirirdi” diye gerçeği saptırıyorsa,

Hıfzı Topuz “Abdurrahim (Atatürk’ün manevi oğlu) Mustafa Kemâl’in Fikriye’den olma oğludur” diye yalan, belgesi, bilgisi olmayan şeyleri küstahça yazabiliyorsa,

Zülfi Livaneli Atatürk adına çevirdiği filim de bu benzersiz insanı Türk halkına köçekçe olarak gösteriyorsa, bu günkü gençliğin bu kadarcık dahi Atatürkçü olmasına şükretmek gerek.

Gençliğe öneririm!

Atatürk’ü Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan, Şevket Süreyya Aydemir’den, Falih Rıfkı Atay’dan, Ruşen Eşref Ünaydın’dan, Turgut Özekman’dan okuyun.

Yabancı dil bilen Gençler!

Prof. Herbert Melzig, Prof. Walter L. Writh Jr., Fabia L. Grassi, Paul Gentizon, August R.V. Kral’dan, Armstrong’tan, öneririm harika bir kitap Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’ ten okuyun.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını Osmanlılığın devamını sağlamak için yaptığı iddialarını ve devrimlerin gerçekte Osmanlı mirası olduğunu iddia eden Sayın İlber Ortaylı’nın, bu yazdıklarına bilmem kendisi de inanıyor mu? Sanırım inanmasa yazmaz.

Sayın İlber Ortaylı’nın bütün bu iddialarına karşı bilmem ne denir?

İsmet Paşa’nın o nefis benzetmesini hatırlamamak olanaksız:

“Hadi Canım Sende”

Sayın Ortaylı, “Reklâm” insanı meşhur yapıyor da, maalesef tarihçi yapamıyor.

Eriş Ülger