İlber Ortaylı’nın Osmanlı Sultanı İbrahim İçin “Haşa deli değil“ Sözlerine Cevap

Sevgili Atatürkçüler!
Sevgili Güzel İnsanlar!

Lütfen aşağıdaki satırları çok dikkatle okuyunuz. Bu satırlar bu günlerin tarihini yazmaya aday bir tarihçi tarafında kaleme alınmış. Adını da yazayım: İlber Ortaylı. Bu satırların yazarı Sayın Ortaylı hem Osmanlı Padişahı “Deli İbrahim”in deli olmadığını hem de akıllı olabileceğini vurgulamaktan geri kalmıyor.

Aşağıda yazının ne kadar çelişkilerle dolu olduğunu okuyunca anlayacaksınız.

“Haşa deli değilmiş” ama “Sapkınlıklara düşüyormuş”

Allah akıl fikir ve de bilgi versin. Ne diyeyim.

“Sultan İbrahim’in sekiz yıllık saltanatı bir faciadır. IV. Murad devrinin diktatörlüğü ortada bir yumuşamayı ve ardından anarşiyi getirdi. Padişah haşa deli değildi ama sinirleri adamakıllı bozuktu. Bilgece kararlarını ve devlet adamlarıyla olan akıllı diyalogunu ani hiddet ve sinir buhranları ve yanlış idam kararları takip ediyordu. IV. Murad’dan miras aldığı akıllı vezir Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı acımadan idam ettirdi. Ardından Hanya fatihi Yusuf Paşa’nın zaferini ve anlaşmasını takdirden aciz olduğu için rakip partinin desiselerine kandı ve onu da harcadı.

Yönetimde hedefini şaşıran iktidar sahiplerinin sapkınlıklarına düştü. Beden mutluluğu ve haz… Bir yandan sarayımı kaplatacağım diye samur toplamaya başladı, öbür taraftan onlarca güzelin arasına “şekerpare” diye 150 kiloluk bir kadını getirdi.

Daha da yetmedi, sarayın dışından türeyen, daha doğrusu Kızlarağası Sünbül Ağa’nın himayesi altına aldığı Zafire adlı bir kadını kucağında çocuğu ile bağrına bastı. Bu nahoş olay üzerine oğlunun anası Haseki Terhan Sultan ile bir kıskançlık kavgası sırasında sinirlenip şehzadesini havuza fırlattı. Geleceğin padişahı olacak yavrucağı oradaki Enderun gulamları havuza atlayıp kurtardılar. Skandalın ardından valide Kösem Sultan Zafire’yi ve kızlar ağasını sürdürdü.”

Şimdi Sayın İlber Ortaylı’nın “Haşa deli değildi” dediği Padişah İbrahim hakkında, Şeyhülislâm Karaçelebizade Abdülâziz Efendinin, «Ravzatu’l – Ebrâr» adındaki eserinde bu 18. Osmanlı Padişahı hakkında neler yazdığına bakalım:

1- Erkekliği tutuktu. Hekimlerin tedavisi ve saraya dadanan bir büyücünün, Safranbolulu Cinci Hoca’nın telkinleri ile çözüldü.
2- IV. Murad’dan miras aldığı akıllı vezir Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı acımadan idam ettirdi.
3- Hanya fatihi Yusuf Paşa’yı acımasızca boğdurttu.
4- Bir yandan sarayımı kaplatacağım diye samur toplamaya başladı,
5- “Şekerpare” diye 150 kiloluk bir kadını baş cariye yaptı.
6- Üç yüz cariyesinin ayağına taş bağlatarak bir gecede Haliç’de denize attırdı.
7- Balıklara yem olsun diye Haliç’e altın liralara attı.
8- Annesi Kösem Sultanı taş odaya kilitlettirdi.
9- Padişah yapılması silah zoruyla olmuştur.

Bunlar deliliğe delalet değilse ortada alternatif olarak İlber Ortaylı’nın “Akıllı İbrahim’i” kalıyor.

Neden bu gün “Deli İbrahim” i konu aldım. Bunun cevabını size bırakıyorum. Yorum yok.

Eriş Ülger