İki Milli Vazifemiz, Abidin Daver, Cumhuriyet

İki Milli Vazifemiz, Abidin Daver, Cumhuriyet, 13 Kasım 1938

Türk Milletinin ve Türk yurttaşının bugün iki millî vazifesi vardır. Bu iki vazifenin biri, Cumhuriyetin Baş Kurucusu Atatürk’ün matemini tutmaktır. Bu, bizim ilk millî matemimizdir, içten gelen matemimiz. Atamız için ağlayacağız. Milletçe ve fertçe gözyaşı dökeceğiz.

Düşmanların esarete ve ölüme mahkum ettikleri bu milleti kurtarmakla gözyaşlarımızı silen, yüzümüzü güldüren, alnımızı ak eden, başımızı yükselten ve göğsümüzü kabartan Büyük Türk’e ağlamayıp da kime ağlayacağız?

Milletin Atası olduğu için, O’na kendi babamızdan ve anamızdan çok ağlayacağız, O, Türk’ün öz atası olduğu ve henüz 57 yaşında iken gözlerini hayata kapadığı için O’na insanlık ağlayacak, O’na medeniyet ağlayacak, O’na tarih ağlayacak, O’na istikbal ağlayacaktır. Çünkü, O mânen ölmez ve ebedî Büyük Adam, maddeten de ölmez ve ebedî olmalıydı. 

Fakat gözyaşlarımız teessür ve tahassür gözyaşlarıdır; yoksa ümitsizlik yaşları değil; çünkü, O, kudretli eliyle Türk milletinin gözlerinde ümitsizlik yaşlarını ebediyen silerek ebediyete öyle karışmıştır. İkinci vazifemiz, bütün kederimize rağmen ve hıçkırıklarımız arasında O’nun bize, millete emanet ettiği büyük eseri yaşatmak, güzelleştirmek, büyütmek ve yükseltmektir.

Matemimizin acıları ve gözyaşları arasında bu büyük eseri bir an, bir lâhza bile unutursak, O’nun aramızdan hiç ayrılmayan ve üstümüzden hiç eksilmeyecek olan büyük ruhunun, muazzep ve mahzun olacağını unutmayalım. Atatürk için ağlayacağız, fakat Atatürk’ün büyük eserini ağlatmayacağız.