‘Her Millet Lâyık Olduğu Yaşayışa Erer!’

“Atatürk Mersin’de istasyondan şehrin içine doğru yaya gidiyordu. yolun üstünde, siyahlar giyinmiş ve ellerinde büyük bir levha tutan birkaç genç kız çıktı. Levhada şu yazı vardı:

“Suriye hemşirenizi de kurtarınız!”

Suriye ancak din kardeşi olan bir milletin vatanıydı. Türkiye ise artık dinci değil milliyetçi bir devletti. Suriye için de, bütün esir yurtlar için olduğu gibi, kurtuluş dilerdi, lakin kurtarmaya kalkışmak fuzuli olurdu.

Etrafta hıçkırıklar ve göz yaşları yoktu. Atatürk’ün de gözleri ıslanmış değildi. Suriyelilerin I. Dünya Savaşı’nda Türk düşmanlarıyla birleştiklerini, belki ihanet ettikleri için ihanete uğradıklarını düşünüyordu.

– “Her millet, lâyık olduğu yaşayışa erer!”

Dedi ve yürüyüp gitti.”


Kaynak: Kadircan Kaflı, Atatürk’ten Altın Yapraklar, Yeni Mecmua Neşriyatı, İstanbul, 1943, Sayfa: 56.