Hayatta Musiki Lazım Mıdır?

Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

“Hayatta musiki lazım mıdır? Hayatta musiki lazım değildir; Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuubahis olan hayat, insan hayatı ise musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat, zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
14 Ekim 1925, İzmir Kız Muallim Mektebi.

 

 


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 231-232.