Harf Devrimi’ne İlk Uyan Sanatkârımız: Neyzen Tevfik

Harf Devrimi’ne ilk uyan sanatkârımız: Neyzen Tevfik’in Yeni harflerle ilk şiiri.

21 Eylül 1928 tarihli Vakit gazetesinin haberi:

Neyzen Tevfik, dün bizim matbaaya uğradı. Bize yeni tamamladığı “İkinci öğut” manzumesini okudu.

Neyzen bu manzumesini pek yakında yeni harflerle bastıracağını söylüyor. Şiirden birkaç parça seçtik; neşrediyoruz:

Kudret-i fıtriyeni andıkça ah ettim sana,
Gitme maziye dedim, talim-i râh ettim sana,
Şapka giydirdimse zannetme külah ettim sana,
Can gözüyle sahne-i dilden nigâh ettim sana,
Verme artık gönlünü, dükkân gibi icara Türk!

Kendi mülkünde garibâne dilendin din için,
Tıpkı beygirler gibi döndürdü şeyh ayin için,
Sırtta heybe, cerre çıktın gafleti telkin için,
Pek fedakârâne yandın bir Kureyşî kin için,
Çal da söylet bunları sazındaki evtara Türk!

Zalimin titrek elinden çektin aldın dizgini,
Kükresin, namerde tarihinde bir kaplan kini.
Tuttuğun yol asra ait her teceddüdden yeni,
“Müstakim ol hazret-i Müncî utandırmaz seni”
Aklın erdiyse yeter bir Vâhidülhahhar’a Türk!

Musikiye ârız olmuştur yobazlık bit gibi,
Bu akan çirk-i hilafet sanata kibrit gibi,
Saltanat davasına her faslı bir şahit gibi,
Toplanıp hep bir ağızdan hırlaşırlar it gibi,
Eyle bunlardan şikâyet Dâhî-i Serdâr’a Türk!”

Vakit gazetesi, 21 Eylül 1928, sayfa: 3.