Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Mustafa Kemal

1908 Meşrutiyetine karşı, ilk ayaklanma İstanbul’da 13 Nisan 1909’da (Rumî Takvime göre 31 Mart 1325) oldu. Hem de, Meşrutiyeti korumak için Selanik’ten İstanbul’a gönderilen seçme avcı taburlarının askerleri ayaklandılar. Derviş Vahdeti’nin sömürdüğü din, iman konusu, bu genç askerleri 31 Martta “Din elden gidiyor.” ve “Şeriat isteriz.” sloganları ile ayaklandırır. Ayaklanma Selânik’te büyük tepkiye yol açtı. Bu ayaklanmayı bastırmak için Hüsnü Paşa komutasında derhal bir ordu kurulur. Ordunun Kurmay Başkanlığı’na Mustafa Kemal atanır. Mustafa Kemal’in Hareket Ordusu adını verdiği bu kuvvet, 15 Nisanda yola çıkar. İstanbul’a varmak üzere iken olaya İttihat ve Terakki Cemiyeti müdahale ederek ordunun komutanlığına 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanlığı’na da Berlin’de askeri ataşelikten yeni dönen Enver Bey getirilir. Böylece Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki yönetimince bir kez daha engellenmiş ve geri plâna alınmış olur. İstanbul’a giren Hareket Ordusu duruma kısa sürede hâkim olur. İsyanın elebaşıları cezalandırılır. Avcı taburu erleri de İstanbul’dan sürülür. Bu arada Padişah Abdülhamit tahttan indirilir, yerine kardeşi V. Mehmet Reşat getirilir.