“Hanımlar da Şapka Giymelidir”

Gazi Paşa’nın Türk Hanımlarına ricası:

“Hanımlar da erkekler gibi şapka giymelidirler”

24 Eylül 1925 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bursa’yı ziyarete gidiyordu ve bu defa elinde şapkası vardı. Seyahat sırasında herkes Gazi’nin şapkasını inceliyordu. Bir hanım, hanımların şapka giymesi hakkında Gazi’nin fikrini sordu.

Gazi Paşa da:

“Hanımlar da erkekler gibi Şapka giymelidirler. Başka türlü hareket etmemize imkan yoktur. İşte size bir misal: bu başla medeni bir hanım Avrupa’ya gidip insan önüne çıkamaz” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet gazetesi, 25 Eylül 1925, Sayfa: 1-2.


Biçki Yurtlarında Şapka imali

Gazi Paşa Türk Hanımlarından şapka giymeleri konusunda ricada bulundu. Gazi’nin ricası 25 Eylül 1925 tarihli gazetelerde yer aldı ve memnuniyetle karşılandı. Bu tarihten sonra bütün yurttaki biçki ve dikiş yurtlarında, genç kızlarımız tarafından birbirinden güzel şapkalar imal edildi.

Fotoğrafta Cumhuriyetin ilk yıllarında bir biçki ve dikiş yurdunda imal edilen modern hanım kıyafetleri ve şapkalar görülüyor.

Hatırası daima gönlümüzde yaşayacak; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şapka Devrimi’ni gerçekleştirdiği Kastamonu gezisi dönüşünde, Ankara’da, 1925.

Yunus Nadi, Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Fuat Bulca, Doktor Refik Saydam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Cenani, Fevzi Çakmak, Ruşen Eşref Ünaydın, İsmail Hakkı Tekçe, Rusuhi Savaşçı, Kılıç Ali, Kastamonu gezisi dönüşünde, Ankara, 1925.