Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Az Bilinen 13 Fotoğrafı

1886 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde okudu ve özel öğrenim gör­dü. Bir müddet öğretmenlik yap­tıktan sonra İstanbul Üniversite­si’nde Türk – İslâm Sanatları dersi okuttu. Son Osmanli Mebusan Meclisi ile, ilk Türkiye Bü­yük Millet Meclisi’nde milletve­killiği, Cumhuriyetin ilk yıllarında da Millî Eğitim Bakanlığı yap­tı.

1931 yılında Bükreş Elçiliğine tayin olundu. 23 yıl kadar bu görevde kaldı. Emekliye ayrılıp yurda döndükten sonra yeniden milletvekili seçildi. 1957 yılında siyaset ve yazı hayatından çekil­di.

1966’da İstanbul’da öldü. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Fecriâti edebiyatı topluluğu ile yazı hayatına atılan Hamdullah Suphi, önceleri şiirler yazmıştı. Sonraları nesirleri, bilhassa hi­tabeleri ile kendisini tanıttı. Türk edebiyatında hitabet türü­nün en büyük temsilcisi olarak kabul edildi. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in çeşitli yazılan dışında kitap ha­linde basılmış en önemli iki ese­ri, kitabelerini ve makalelerini içine alan, «Dağ Yolu» ve «Günebakan» dır.

Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Atatürk:

Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Celal Bayar:

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in çocukluğu: