Halife Abdülmecit Efendi’yi Beygir Isırmış!..

Halife Abdülmecit Efendi’yi Beygir Isırmış!..

Bugüne kadar tarihe geçmemiş olan bu beygir kazası şöyle gerçekleşiyor. Halife’nin Sertabibi Akil Muhtar’ın 26 Haziran 1923 tarihli raporuna göre; Halife Abdülmecit Efendi 24 Haziran Pazartesi günü akşamı; Dolmabahçe Sarayı’nda beygirden inerken; beygir Abdülmecit Efendi’yi sol elinden ısırmış.(1) 29 Haziran 1923 tarihli “Zat-ı Hazret-i Hilafet-penahi’nin elinin beygir tarafından ısırılması” başlıklı Akil Muhtar Bey’in yazısında; Halife Abdülmecit Efendi’nin sağlığının iyi olduğu; bir müddet istirahat edeceği bildirilmiş.(2)

Mustafa Kemal Paşa bu olay üzerine Halife Abdülmecit Efendi’ye geçmiş olsun telgrafı çekmiş.

Halife Abdülmecit Efendi’yi Beygir Isırmış!..

Saltanat kaldırılmış ve Abdülmecit Efendi TBMM tarafından Halife olarak seçilmişti. TBMM Abdülmecit Efendi’ye Halifelik makamını saltanat hukukundan soyutlanmış bir görev olarak verdi. Bu görevin padişahlıkla ve saltanatla hiçbir ilgisi yoktu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Ancak Abdülmecit Efendi bütün bunları anlamak istemedi. Eski devir padişahları kisvesine büründü. Akılsızca ve ahmakça davranışlar sergiledi. Gösterişli süslü püslü beygirlere bindi İstanbul sokaklarında Padişah gibi dolaştı. Dolmabahçe Sarayı’ndan Eyüp Sultan Camii’ne kadar uzanan selamlık törenlerine katıldı. Türk halkına yeniden el etek öptürmeye başladı. Milletin kendisine verdiği makam ve mevkiiyle tatmin olmadı. Hakimiyeti milliye aleyhinde faaliyetlerle entrikalara yöneldi. Halife Abdülmecit Efendi’yi bindiği süslü beygir işte bu gösterişli törenlerden biri sırasında ısırdı.

Halife Abdülmecit Efendi’nin beygir tarafından ısırılması nedeniyle o hafta Cuma Selamlığı töreni iptal edildi.(3) Deli beygir yüzünden tören tehir edildi. Hayvanat yüzünden Halife Abdülmecit Efendi’nin sürdürmek istediği saltanat o hafta yapılamadı.Hayvanat saltanatı erteletti. Halife Abdülmecit Efendi eli yaralı olduğu için; bel ki de deli beygirlerden çekindiği için; bir sonraki hafta yapılacak Cuma Selamlığı’nda ata binmedi. Ulaşımını otomobil ve saltanat kayığı ile sağladı.(4)

Kaynaklar:

(1) Halife’nin Sertabibi Akil Muhtar’ın 26 Haziran 1923 tarihli “beygir kazasını” bildiren raporu. İleri gazetesi, 27 Haziran 1923, s. 3

(2) “Zat-ı Hazret-i Hilafet-penahi’nin elinin beygir tarafından ısırılması” başlıklı Akil Muhtar Bey’in yazısı. İleri gazetesi, 29 Haziran 1923, s. 3

(3) Halife Abdülmecit Efendi’nin beygir tarafından ısırılması nedeniyle o hafta Cuma Selamlığı töreni iptal edildiğini bildiren “Bu Cuma Selamlık Yok” başlıklı haber. İleri gazetesi, 29 Haziran 1923, s. 3

(4) Halife Abdülmecit Efendi’nin Cuma Selamlığı’na otomobil ve saltanat kayığı ile gideceğini bildiren haber. İleri gazetesi, 6 Temmuz 1923, s. 3

Atilla Oral