Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Evkaf Oteli’nde verilen Himaye-i Etfâl Balosu’nda, 24 Şubat 1927

“Gürbüz Türk Çocuğu” Dergisinin Nisan 1927 Tarihli Sayısının Kapağında: Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sayfanın en üstünde ortadaki yazı:

Çocuğun sıhhi, terbiyevi inkişafına yardım eder”

İki yanda buluna yazılar. İmtiyaz sahibi: Kırklareli Mebusu Doktor Fuat (Umay) Mes’ul Müdür: Doktor Vahit

Çerçeve içinde yazılı büyük başlık:

“Ankara’da Himaye-i Etfâl Balosu intibaları.”

Fotoğrafın sağındaki yazı:

“Arz-ı Şükran, 24 Şubat Ankara Evkaf Oteli’nde verilen senelik Himaye-i Etfâl Balosu mevsimin en Parlak muvaffak balosu olmuştur. Safi hasılat on bin lirayı aşmıştır. Himaye-i Etfâl’e gösterilen bu yardıma karşı arz-ı şükran ederiz.”

Fotoğrafın solundaki yazı:

“Gazi Hazretleri yavrularımıza karşı daima mütezâyid bir hissi şefkat ve muavenet besleyen sevgili Gazimiz Himaye-i Etfâl balosu içi de büyük lütuflarda bulunmuşlardır. Baloyu teşrif ederek cemiyetimize çocuklarımıza karşı muhabbet ve iltifatlarını izhar buyurmuşlardır.”

Fotoğrafın altındaki yazı:

“Gazi Paşa Hazretleri balodaki mevkii mahsusalarında”

Sayfanın en altında bulunan iki hilâl arasındaki yazılar:

Çocukları seviniz

Mesut olsun içiniz

Kim çocuğa yar olur

Mutlak bahtiyar olur

Çocuk yurdun temeli

Ona hürmet etmeli


Gürbüz Türk Çocuğu dergisi, Nisan 1927, sayı: 7, sayfa. 1, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara.

Gazi Paşa’nın katıldığı Çocuk Balosu’nda zeybek dansıyla birinciliği kazanan Nesrin Hanım.

Fotoğraf altındaki Arap harfli Türkçe yazı:

“Nesrin Hanım, Erkân-ı Harbiye Umumiye Umuru Havaiye Şubesi Müdürü Sadık Bey’in kerimesi Nesrin Hanım zeybek dansında birinciliği alarak takdirler kazanmıştır.”

Gürbüz Türk Çocuğu dergisi, Nisan 1927, sayı: 7, sayfa. 5, Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara.